header

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

06-02-2024
012d3445-1c44-4957-978a-e2c720845468

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) gewijzigd.

Het BBBB verwijst op enkele plaatsen naar het Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten (AAFD) op het gebied van douane en toeslagen. Dat protocol is per 1 juli 2023 vervangen door een nieuw protocol, het Protocol AAFD 2023. De verwijzingen in het BBBB zijn daaraan aangepast.

Als gevolg van de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (DAC7) per 1 januari 2023 is de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) uitgebreid met informatieverplichtingen voor platformexploitanten. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan worden beboet.

Aan een platformexploitant, die zijn verplichtingen niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist nakomt, kan bij opzet of grove schuld een vergrijpboete worden opgelegd. Deze bedraagt maximaal het bedrag van de zesde categorie van het Wetboek van Strafrecht. De hoogte van de vergrijpboete wordt in overleg met de vaktechnisch coördinator formeel recht bepaald. Met het opleggen van de boete zal terughoudend worden omgegaan. Deze wijziging geldt met ingang van 1 februari 2024 omdat de termijn voor het voldoen aan de rapportageverplichting over 2023 eindigt op 31 januari 2024.

Stel een vraag: 

187/671
012d3445-1c44-4957-978a-e2c720845468

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
187/671