header

Aangiften, bezwaar- en beroepsprocedures

Aangiften, bezwaar- en beroepsprocedures

In het verlengde van onze adviespraktijk verzorgen wij desgewenst ook voor u de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Daarnaast hebben wij dagelijks overleg met de Belastingdienst. Dit kan het karakter hebben van:

  • vooroverleg over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie;
  • het sluiten van een vaststellingsovereenkomst bij fiscale onduidelijkheid of meningsverschillen met de Belastingdienst;
  • een bezwaarprocedure en eventueel daarop volgend:
  • een beroepsprocedure.

Hierbij kunnen soms formele zaken het verschil maken tussen ‘gelijk hebben en gelijk krijgen’. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als: hoe te handelen bij een boekenonderzoek, de vraag welke informatie er aan de fiscus dient te worden verstrekt of de vraag welke procespartij van een bepaald feit de bewijslast heeft in een procedure.