header

Estate en financiële planning

Estate en financiële planning

Estate betekent nalatenschap. Het begrip estate planning is voortgekomen uit financiële planning en slaat op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang van (familie)vermogen naar volgende generatie(s) en het behoud ervan.

Het doel van estate planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan volgende generaties. Hierbij met name rekening houdende met de vele voorwaarden in de schenk- en erfbelasting maar ook de inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting kunnen een rol spelen. Naast het fiscale recht speelt het civiele recht ook een grote rol, met name het huwelijksvermogensrecht en erfrecht. De kunst is om rekening houdende met al deze rechtsgebieden de juiste koers voor een cliënt te bepalen. Dit is altijd maatwerk en vergt ervaring op alle genoemde rechtsgebieden. TEKZ Belastingadviseurs heeft deze ervaring en kan u aldus prima begeleiden op het gebied van estate planning.