header

Loonheffingen

Loonheffingen

De fiscalisten van TEKZ Belastingadviseurs hebben jarenlange ervaring op het gebied van de loonheffingen. Wij werken voor (multi)nationale cliënten uit zowel de profit- als non-profitsectoren. Daarnaast staan de fiscalisten van TEKZ Belastingadviseurs garant voor een doelmatige aanpak van de soms complexe vraagstukken op het gebied van loonheffingen, daarbij kan onder meer worden gedacht aan:

 • Fiscale beoordeling van (secundaire) arbeidsvoorwaarden;
 • Kostenvergoedingsregelingen;
 • Werkkostenregeling;
 • Werknemersparticipatieplannen;
 • Lucratief belang;
 • Ondersteuning bij controles door de Belastingdienst voor de loonheffingen;
 • Loonheffingen (vendor) due diligence bij fusies en overnames;
 • Periodieke loonheffingenscans;
 • Het voeren van bezwaar-, beroeps- en cassatieprocedures;
 • Horizontaal toezicht;
 • Tax control framework voor de loonheffingen;
 • Fiscale beoordeling van sociale plannen en ontslagvergoedingen bij beëindiging van een dienstverband (RVU);
 • Inleners- en ketenaansprakelijkheid.

Onze specialist