header

Bedrijfsopvolging en herstructurering

Bedrijfsopvolging en herstructurering

Tijdens de bestaansduur van een onderneming kunnen er diverse situaties zijn waarop de vennootschappelijke structuur dient te worden heroverwogen. De redenen voor deze heroverweging kunnen van fiscale, civielrechtelijke of commerciële aard zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • een overname van een concurrent;
  • een (toekomstige) verkoop van uw onderneming;
  • een overdracht van uw onderneming aan uw kinderen.

Wanneer dit zich voordoet, is van belang te onderkennen dat de gewenste situatie op een zo efficiënt mogelijke wijze wordt gerealiseerd. Of het nu om een herstructurering, fusie, overname of toepassing van bedrijfsopvolgingsregelingen gaat, TEKZ Belastingadviseurs is de juiste partij om u hierbij adequaat terzijde te staan.