header

Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)

Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)

Een specifieke entiteit die in het kader van financiële planning in voorkomende situaties interessant kan zijn is de vrijgestelde beleggingsinstelling (of ‘VBI’) welke in 2007 geïntroduceerd is. De rendementen in de VBI zijn vrijgesteld van dividend- en vennootschapsbelasting. Dit maakt de VBI fiscaal aantrekkelijk ten opzichte van Holdings die Vpb-plichtig zijn (20 tot 25%), uitkeren naar box 3 (25% heffing) of lenen van de BV.

De VBI is een beleggingsinstelling. Deze instelling mag uitsluitend beleggen in financiële instrumenten en omdat ze wordt aangemerkt als beleggingsinstelling valt zij onder toezicht. De VBI is bedacht om vermogen in Nederland te houden dat vaak bij buitenlandse entiteiten wordt ondergebracht (met name Antillen en Luxemburg). De VBI moet in principe een fonds voor gemene rekening of een NV zijn. Belangrijke voorwaarden om een VBI te kunnen vormen zijn; de VBI moet ten minste twee aandeelhouders moet hebben, rechtstreeks beleggen in onroerend goed is niet toegestaan, bronheffing op buitenlandse aandelen mag niet worden verrekend waardoor dergelijke beleggingen in beginsel onaantrekkelijk zijn.

Het grootste voordeel van de VBI is de vrijstelling van vennootschaps- en dividendbelasting. De VBI heeft geen recht heeft op teruggaaf van dividendbelasting die is ingehouden op ontvangen dividenden, de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is en geen beroep op belastingverdragen gedaan kan worden. Hiermee zal bij de invulling van de beleggingen rekening gehouden kunnen worden.

De aandeelhouder van de VBI is (deels uitgesteld) inkomstenbelasting verschuldigd. Hoeveel precies hangt af van de hoogte van het belang in de VBI; een natuurlijk persoon met een belang van 5 procent of meer heeft een aanmerkelijk belang (box 2), heeft de natuurlijk persoon een kleiner belang dan is het belang belast in box 3. Voor de VBI geldt dan een forfaitair rendement over de heffingsgrondslag. De heffingsgrondslag is de waarde in het economisch verkeer van de participatie.

 Onze specialisten: