header

Stichtingen/verenigingen

Stichtingen/verenigingen

Door stichtingen en verenigingen wordt in toenemende mate deelgenomen aan het economisch verkeer.

Fiscale aandachtspunten hierbij zijn o.a.:

  • Beoordelen van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht
  • Ondernemerschap voor BTW
  • Optimaliseren van de terug te vorderen BTW
  • Opzetten juridische structuur
  • Afstemmen ANBI en SBBI status met Belastingdienst

Onze specialist