header

Testamenten

Testamenten

Bij uw overlijden worden alle bezittingen en schulden die u achterlaat, uw nalatenschap, verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt het wettelijk erfrecht wie van u erven.

Met een testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt van uw nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld de positie van uw partner of kinderen beschermen. Of een deel van uw vermogen aan een goed doel nalaten.

In samenwerking met een notaris kunnen wij u adviseren over de diverse mogelijkheden en welk testament het best op uw specifieke situatie is toegesneden. Een testament blijft altijd geldig, tenzij u het herroept. U kunt op ieder moment uw testament laten herroepen of aanpassen bij de notaris. Dit kan verstandig zijn wanneer uw situatie (privé en/of zakelijk) wijzigt.

 Onze specialisten: