header

Internationaal belastingrecht

Internationaal belastingrecht

Van veel belastingplichtigen valt het inkomen niet louter onder het bereik van de Nederlandse belastingwetgeving maar is het daarboven eerstens onderwerp van een Belastingverdrag of een EU richtlijn en/of de bijkomende (Europese) jurisprudentie. TEKZ Belastingadviseurs kan u hierbij terzijde staan.

Onze diensten bestaan o.a. uit:

 • Realiseren internationale holdingstructuur:
  Door middel van de juiste internationale holdingstructuur kunt u bijvoorbeeld uw effectieve belastingdruk (met zo min mogelijk bronbelasting) optimaliseren.

 • Restitutie buitenlandse bronbelasting en EU omzetbelasting: 
  Wij verzorgen de teruggave van te veel ingehouden niet-verrekenbare bronbelasting (dividenden, royalty’s en rente) alsmede de teruggave van binnen de EU ingehouden buitenlandse BTW.

 • Verzorgen van FATCA (W8) en CRS formulieren: 
  In het internationale verkeer worden steeds meer personen en ondernemingen met deze formulieren geconfronteerd. Wij leggen u graag uit waarom en nemen u deze zorg uit handen zodat u bijvoorbeeld in de USA geen 30% maar 15% bronheffing of  helemaal geen bronheffing betaalt.

 • Verzorgen en begeleiden van APA's en ATR's: 
  Desgewenst kunnen wij u begeleiden bij het aanvragen van een Advance Pricing Agreement (APA) of een Advance Tax Ruling (ATR) om uw fiscale positie in Nederland vooraf af te stemmen met de Nederlandse Belastingdienst.

 • Toepassing 30%-regeling: 
  Ingekomen buitenlandse werknemers in Nederland komen mogelijk in aanmerking voor de 30% regeling, in welk geval wij het verzoek kunnen regelen.

 • Rechtsvormkeuze (vaste inrichting of aandelenvennootschap):
  Afhankelijk van het belastingverdrag en het nationale belastingrecht adviseren wij hoe uw onderneming in Nederland of het buitenland moet worden opgestart.

 • Fiscale (r)emigratie van zowel ondernemingen als particulieren: 
  Voorkom het achteraf geconfronteerd worden met belastingaanslagen (exit-heffing) en dubbele belastingplicht en laat u vooraf adviseren over fiscale (r)emigratie.

 • Internationaal sociaal verzekeringsrecht: 
  Voorkoming van dubbele belasting bij werknemers betekent niet automatisch voorkoming van de dubbele sociale zekerheid. Laat u hier tijdig over inlichten.

 • Inventariseren transfer pricing issues: Internationaal gelieerde partijen dienen op basis van internationale regelgeving met elkaar te handelen alsof zij onafhankelijke derden zijn. Wij begeleiden u teneinde te voldoen aan die internationale regelgeving.

 • Toepassing van belastingverdragen: 
  Een belastingverdrag wijst in veel gevallen inkomen toe aan land A of land B. Een juiste toepassing van een belastingverdrag kan voor iedere situatie anders uitwerken. Wij zijn voor u de aangewezen partij hierbij.

Onze specialisten: