header

Fusies en overnames

Fusies en overnames

TEKZ Belastingadviseurs kan u al in een vroeg stadium behulpzaam zijn bij alle fiscale aspecten van een fusie of overname. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inventariseren van fiscale risico’s bij verkoop (vendor due diligence), maar vanzelfsprekend ook bij het beoordelen van fiscale garanties en vrijwaringen in de koopovereenkomst.

Op een efficiënte en praktische wijze kunnen wij u voorzien van alle relevante fiscale informatie om een aan- of verkoop dan wel fusie op soepele wijze te realiseren.

Wij werken voor een divers palet aan cliënten, variërend van familiebedrijven tot multinationals.

Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit:


Fiscale (vendor) due diligence onderzoeken: zowel bij aan- als verkoop van een onderneming kan het inventariseren van fiscale risico’s cruciaal zijn om in het onderhandelingsproces vervelende (financiële) verrassingen achteraf te voorkomen.

‘Post transaction’ services: na een veelal uitputtende closing van een transactie, is nog wel van belang dat fiscaal de juiste ‘puntjes op de i’ worden gezet. Denk hierbij o.a. aan het tijdig aanvragen van een fiscale eenheid voor zowel de vennootschapsbelasting als omzetbelasting of het oplossen van fiscale omissies welke bij het due diligence onderzoek aan het licht zijn gekomen.

Onderhandelingstrajecten: Wij kunnen behulpzaam zijn bij het stroomlijnen van de onderhandelingen tussen koper en verkoper, om onduidelijkheden achteraf te vermijden en het aan- of verkoopproces zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Indicatieve waardebepalingen: Afhankelijk van de grootte en complexiteit, kunnen wij een indicatieve waardering van het transactie-object opstellen, dan wel met u een ‘second opinion’ op een extern waarderingsrapport afgeven.

Beoordeling koopovereenkomst: nadat partijen tot overeenstemming zijn gekomen over de aan- of verkoop, dienen de gemaakte afspraken nog wel in juridische vorm in een koopovereenkomst (SPA) te worden geformaliseerd. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen van de fiscale vrijwaringen en garanties, maar tevens een review doen op de gehele SPA.

Private equity: Begeleiding van private equity gerelateerde cliënten (zowel ondernemingen, particulieren of ondernemers) vereist specifieke fiscale begeleiding en expertise. Denk hierbij o.a. aan de toepassing van de ‘lucratief-belangregeling’ en vermogensstructurering. 

Onze specialisten