header

Pensioen- en oudedagsvoorzieningen

Pensioen- en oudedagsvoorzieningen

Wetgeving met betrekking tot pensioenregelingen voor ondernemers is de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Reden temeer om bij een beoordeling van de mogelijkheden van uw pensioen- en oudedagsvoorziening een zorgvuldige afweging te maken op basis van de fiscaalrechtelijke wettelijke faciliteiten. Onze pensioenspecialisten kunnen u van dienst zijn met:

  • Pensioenregelingen voor directeur-grootaandeelhouders
  • Uitfasering pensioen eigen beheer;
  • Pensioenberekeningen;
  • Fiscale advisering bij lijfrenten in eigen beheer;
  • Waarde-overdracht van pensioenaanspraken;
  • Oprichting stamrecht B.V. bij gouden handdruk;
  • Pensioenadvies bij echtscheiding.

Onze specialist