header

Te laat gedaan verzoek om ambtshalve vermindering

06-02-2024
07d4d264-c3a6-4a00-a3f0-41326e6c041f

Te laat gedaan verzoek om ambtshalve vermindering

Nadat de bezwaartermijn voor een belastingaanslag is verstreken, kan een onjuiste belastingaanslag door de inspecteur ambtshalve worden verminderd. Een verzoek om ambtshalve vermindering dient binnen vijf jaar na afloop van het kalenderjaar, waarop de aanslag betrekking heeft, te worden gedaan. De beslissing van de inspecteur om een verzoek om ambtshalve vermindering geheel of gedeeltelijk af te wijzen is een voor bezwaar vatbare beschikking.

Een belastingplichtige verzocht in 2021 om ambtshalve vermindering van aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 2012 tot en met 2014. De inspecteur heeft dit verzoek afgewezen omdat het geruime tijd na afloop van de vijfjaarstermijn is ontvangen. Naar het oordeel van Hof Den Haag heeft de inspecteur het verzoek terecht afgewezen.

De belastingplichtige voerde aan dat de vijfjaarstermijn de mogelijkheid van ambtshalve vermindering van aanslagen illusoir maakt als eerst bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie moet worden ingesteld. De Hoge Raad heeft in 2022 geoordeeld dat de vijfjaarstermijn een keuze is van de wetgever. Mede gelet op de mogelijkheid om tegen aanslagen rechtsmiddelen aan te wenden is de vijfjaarstermijn voor een verzoek om ambtshalve vermindering niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Dat houdt in dat geen nieuwe termijn van vijf jaar gaat lopen vanaf het moment dat alle rechtsmiddelen tot aan de Hoge Raad zijn benut.

 

Stel een vraag: 

25/510
07d4d264-c3a6-4a00-a3f0-41326e6c041f

Te laat gedaan verzoek om ambtshalve vermindering

Te laat gedaan verzoek om ambtshalve vermindering
25/510