header

Subsidieplafond 2023 voor AanZet en SEBB verhoogd

14-09-2023
739170f3-2035-47c8-b40f-d05e4515a498

Subsidieplafond 2023 voor AanZet en SEBB verhoogd

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen gewijzigd. Het betreft de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks (AanZET), de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) en de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB).

Op grond van AanZET kunnen subsidies worden verstrekt voor de aanschaf van emissieloze vrachtauto’s. Op grond van de SEBA kunnen subsidies worden verstrekt voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profit instellingen. Op grond van de SSEB kunnen subsidies worden verstrekt voor de aanschaf van en innovatie rondom emissieloos materieel dat wordt ingezet in de bouwsector in Nederland.

De belangrijkste wijziging betreft de verhoging van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2023 voor de AanZet en de SEBB. Voor de AanZET is het subsidieplafond verhoogd van € 30 naar € 57,4 miljoen; voor de SEBB van € 36 naar € 42 miljoen.

De einddatum waarop in 2023 subsidieaanvragen voor de SEBB kunnen worden ingediend is verschoven van 29 of 31 december 2023 naar 31 oktober 2023. De aanvangsdatum voor aanvragen in 2024 verschuift van 9 januari naar 5 maart.

In zowel AanZET, SEBA als SSEB staat een technische aanpassing van de begripsbepaling ‘Algemene groepsvrijstellingsverordening’ (AGVV). De statische verwijzing naar de AGVV is vervangen door een dynamische.

De gewijzigde regeling is op 31 augustus 2023 in werking getreden.

Stel een vraag: 

332/671
739170f3-2035-47c8-b40f-d05e4515a498

Subsidieplafond 2023 voor AanZet en SEBB verhoogd

Subsidieplafond 2023 voor AanZet en SEBB verhoogd
332/671