header

Kamerbrief beleidsopties belasting- en invorderingsrente

09-07-2024
e0a723a3-25bd-4729-93fd-d580821903df

Kamerbrief beleidsopties belasting- en invorderingsrente

De staatssecretarissen van Financiën zijn de toezegging om voor de zomer van 2024 een integrale beleidsvisie voor het vaststellen van de rentepercentages voor belasting- en invorderingsrente op te stellen nagekomen. In een brief aan de Tweede Kamer schetsen zij verschillende beleidsopties, zonder een keuze te maken voor aanpassing van de bestaande systematiek.

Sinds 1 januari 2024 gelden de volgende rentepercentages:

  • belastingrente voor andere belastingen dan de vennootschapsbelasting 7,5%;
  • idem voor vennootschapsbelasting 10%;
  • rente voor toeslagen 4%;
  • invorderingsrente 4%.

De percentages voor de rente voor toeslagen en de invorderingsrente zijn vast. De belastingrente is gebaseerd op de ECB-rente met een opslag.

Voor de belastingrente schetsen de bewindslieden vier beleidsopties. Twee opties zijn gebaseerd op de ECB-depositorente met een beperkte opslag. Bij de tweede optie geldt een hogere opslag voor de Vpb. Optie 3 gaat uit van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties, conform het oorspronkelijke systeem van de belastingrente. Optie 4 behelst een gelijk rentepercentage voor alle belastingen, dat zodanig wordt gekozen dat de keuze budgetneutraal is. Dit leidt tot een verlaging van de belastingrente voor de Vpb, maar een verhoging van de belastingrente voor andere belastingen.

Voor de toeslagen worden drie beleidsopties voorgesteld. De eerste is aansluiting bij de systematiek van de belastingrente. De tweede is een systematiek, die uitgaat van compensatie van de potentiële financieringskosten van de burger of de staat. De derde optie is het afschaffen van de rente voor toeslagen.

Met betrekking tot de invorderingsrente zijn vooral opties verkend voor het rentepercentage. De eerste beleidsoptie is aansluiten bij de rente op staatsobligaties. De invorderingsrente sluit in dat geval aan op de financieringskosten van de staat. De tweede beleidsoptie is aansluiten bij het percentage voor de belastingrente voor belastingen.

Stel een vraag: 

11/671
e0a723a3-25bd-4729-93fd-d580821903df

Kamerbrief beleidsopties belasting- en invorderingsrente

Kamerbrief beleidsopties belasting- en invorderingsrente
11/671