header

Inkomen uit sparen en beleggen in 2017 nihil

09-07-2024
89093602-e0ba-4e33-8e23-3506cce76870

Inkomen uit sparen en beleggen in 2017 nihil

In een procedure over de belastingheffing in box 3 over het jaar 2017 was de waarde van participaties in teakplantages inzet van het geschil. De belastingplichtige heeft deze niet opgenomen in zijn aangifte. De inspecteur is van de aangifte afgeweken en heeft de participaties voor een bedrag van € 770.000 tot de bezittingen in box 3 gerekend. Bij uitspraak op bezwaar heeft de inspecteur de waarde van de participaties verminderd tot € 137.000. Het werkelijke rendement van het box 3-vermogen bedroeg in 2017 € 1.737 negatief, als gevolg van het gebrek aan inkomsten en van de rente van schulden in box 3.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de Wet rechtsherstel box 3 niet van toepassing is omdat deze de belastingplichtige geen enkel rechtsherstel biedt. Onder verwijzing naar het Kerstarrest van de Hoge Raad heeft de rechtbank het werkelijk behaalde rendement als uitgangspunt genomen voor de belastingheffing in box 3. De belastingplichtige is uiteindelijk zijn hele inleg in de participaties kwijtgeraakt. In 2017 heeft hij geen uitkering uit participaties ontvangen. De rechtbank heeft het werkelijk behaalde rendement van de participaties in 2017 op nihil gesteld. Dit heeft geleid tot een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van nihil.

De inspecteur heeft hoger beroep in gesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. Hof Den Haag is van oordeel dat de rechtbank terecht en op goede gronden het inkomen uit sparen en beleggen voor 2017 heeft vastgesteld op nihil.

Stel een vraag: 

12/671
89093602-e0ba-4e33-8e23-3506cce76870

Inkomen uit sparen en beleggen in 2017 nihil

Inkomen uit sparen en beleggen in 2017 nihil
12/671