header

Kaderbesluit Belasting zware motorrijtuigen

14-09-2023
35923724-b4a9-4a00-af71-5a91def40cc1

Kaderbesluit Belasting zware motorrijtuigen

De staatssecretaris van Financiën heeft het kaderbesluit belasting zware motorrijtuigen gepubliceerd. Dat besluit is een samenvoeging van drie bestaande besluiten over de heffing van de belasting zware motorrijtuigen. De inhoud van deze besluiten is bij de samenvoeging geactualiseerd.

De belasting zware motorrijtuigen wordt geheven voor het gebruik van de autosnelweg met een zwaar motorrijtuig. Het begrip ‘zwaar motorrijtuig’ is per 1 juli 2019 gewijzigd. Tot die datum kwalificeerden motorrijtuigen als ‘zwaar’ voor zover deze uitsluitend bestemd waren voor goederenvervoer over de weg. Sinds 1 juli 2019 kwalificeren motorrijtuigen als ‘zwaar motorrijtuig’ voor zover deze ‘bestemd zijn of gebruikt worden’ voor goederenvervoer over de weg.

Het kaderbesluit bevat een wijziging van de betekenis van het begrip ‘bestemd voor het goederenvervoer’. Een motorrijtuig is bestemd voor het goederenverkeer over de weg als het een laadfunctie kan vervullen. Niet van belang is of het motorrijtuig tijdens een rit daadwerkelijk lading vervoert. Verder bevat het besluit de invulling van de begrippen ‘ingericht’ en ‘gebruikt’ voor de wegenbouw en een verduidelijking van de goedkeuring voor geschorste motorrijtuigen. Deze goedkeuring is in lijn gebracht met de Wegenverkeerswet 1994 en het Kentekenreglement.

Het besluit treedt in werking op 1 oktober 2023. In verband daarmee vervallen per die datum de volgende besluiten:

  • besluit van 19 augustus 1996, nr. VB95/4190;
  • besluit van 7 oktober 1999, nr. VB1999/1593; en
  • besluit van 19 april 2000, nr. VB1999/1057.

Brondocument

Stel een vraag: 

250/594
35923724-b4a9-4a00-af71-5a91def40cc1

Kaderbesluit Belasting zware motorrijtuigen

Kaderbesluit Belasting zware motorrijtuigen
250/594