header

Evaluatie van fiscale ondernemerschapsregelingen

09-07-2024
8d8de946-82a0-4174-9ccd-fbc233a006e9

Evaluatie van fiscale ondernemerschapsregelingen

De staatssecretaris van Financiën heeft het rapport van de evaluatie van fiscale ondernemerschapsregelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is uitgevoerd in het kader van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van interviews, een enquête en een data-analyse. De data-analyse is gebaseerd op microdata van het CBS met gegevens uit de aangifte inkomstenbelasting voor de periode 2007-2021.

Bij een positieve evaluatie van een fiscale regeling is er vanuit het perspectief van doelmatig- en doeltreffendheid geen aanleiding om de regeling aan te passen. De huidige begrotingsregels schrijven voor dat een regeling wordt afgeschaft of versoberd voor zover deze negatief is geëvalueerd. Indien het de wens van het kabinet is om een fiscale regeling ondanks een negatieve evaluatie in stand te houden, dient het kabinet hier in een kabinetsreactie aan de Kamer expliciet op in te gaan.

Gezien de demissionaire status van het kabinet is het aan het volgende kabinet om de uitkomsten van de evaluatie te beoordelen en eventuele vervolgstappen te nemen.

Stel een vraag: 

16/671
8d8de946-82a0-4174-9ccd-fbc233a006e9

Evaluatie van fiscale ondernemerschapsregelingen

Evaluatie van fiscale ondernemerschapsregelingen
16/671