header

Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd

14-09-2023
6296f273-acf2-4854-93a6-557c88a644e1

Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd.

Het percentage belastingrente, dat van toepassing wordt op de solidariteitsbijdrage, is gelijk aan het percentage dat geldt voor de vennootschaps- en de bronbelasting. In de wet is geregeld dat bij een naheffingsaanslag solidariteitsbijdrage belastingrente in rekening zal worden gebracht en – onder voorwaarden – belastingrente zal worden vergoed. In verband met de terugwerkende kracht van de invoering van de solidariteitsbijdrage werkt ook de bepaling betreffende de belastingrente terug tot en met 1 januari 2022.

De tweede wijziging betreft het percentage in rekening te brengen belastingrente voor de vennootschapsbelasting, de solidariteitsbijdrage en de bronbelasting. Dit bedraagt met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2023 8%. Voor de vergoeding van belastingrente voor deze belastingen geldt vanaf 1 maart 2023 tot 1 september 2023 een percentage van 10,5. Daarna geldt ook voor de vergoeding van belastingrente het percentage van 8.

Bij de voorjaarsbesluitvorming 2023 is afgesproken het systeem van belasting- en invorderingsrente voor belastingen en toeslagen structureel aan te passen. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de structurele aanpassing is 1 januari 2024.

Stel een vraag: 

330/671
6296f273-acf2-4854-93a6-557c88a644e1

Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd

Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd
330/671