header

Lager gebruikelijk loon arbeidsongeschikte DGA wordt toegestaan

-70Bade Tekz 101116-1

Lager gebruikelijk loon arbeidsongeschikte DGA wordt toegestaan

In een door TEKZ voor een cliënt gevoerde beroepsprocedure heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld dat cliënt terecht een gebruikelijk loon van slechts € 16.592 in zijn aangifte heeft vermeld. Cliënt maakt namelijk aannemelijk dat hij, door zijn ziekte, niet in staat was om voltijd te werken en slechts relatief eenvoudige werkzaamheden verrichtte. Aldus hoefde er geen gebruikelijk loon op voltijdsbasis te worden toegekend.

Cliënt is DGA (directeur grootaandeelhouder) van een B.V. Bij de DGA beginnen zich medio 2010 oogklachten te ontwikkelen. In verband met zijn ziekte werkt de DGA steeds minder voor de B.V. en maakt hij gebruik van de diensten van een derde partij die deze werkzaamheden voor een steeds groter deel overneemt. In januari 2012 wordt de DGA 100% arbeidsongeschikt verklaard. In zijn IB-aangifte 2011 verantwoordt de DGA een gebruikelijk loon van € 16.592. De inspecteur corrigeert de aangifte en stelt het gebruikelijk loon vast op € 41.000, welk bedrag uit de wet volgt als ondergrens voor het gebruikelijk loon voor een DGA die op voltijdsbasis werkt.

Rechtbank Den Haag oordeelt echter dat de DGA terecht een gebruikelijk loon van € 16.592 in zijn aangifte heeft vermeld. Volgens de rechtbank heeft de DGA aannemelijk gemaakt dat hij, door zijn ziekte, niet in staat was om voltijd te werken en slechts relatief eenvoudige werkzaamheden verrichtte. De rechtbank overweegt daarbij dat het aannemelijk is dat de derde partij in de loop van 2011 steeds meer werkzaamheden voor de B.V. is gaan verrichten. Verder wijst de rechtbank er op dat de DGA met ingang van het jaar 2012 100% arbeidsongeschikt is verklaard. De rechtbank acht tevens aannemelijk dat de DGA gedurende 2011 werkzaamheden is gaan verrichten die van eenvoudige aard waren. De rechtbank vernietigt de door de inspecteur opgelegde naheffingsaanslag.

Bron: TaxLive, 6 juni 2018

Stel een vraag: 

106/171
-70Bade Tekz 101116-1

Lager gebruikelijk loon arbeidsongeschikte DGA wordt toegestaan

Lager gebruikelijk loon arbeidsongeschikte DGA wordt toegestaan
106/171