header

Overbedeling d.m.v. overwaarde woning is afkoop alimentatie

13-06-2018
Box III-1

Overbedeling d.m.v. overwaarde woning is afkoop alimentatie

Stel, een echtpaar gaat scheiden en de ene ex-partner krijgt de overwaarde van de voormalige echtelijke woning volledig toebedeeld. Als direct na deze toebedeling de andere ex-partner minder alimentatie hoeft te betalen, wijst dit op een belastbare afkoop van een alimentatieverplichting.

Zo waren een gescheiden man en zijn ex-echtgenote overeengekomen dat de man een maandelijkse partneralimentatie zou betalen van ongeveer € 1.915. De volledige overwaarde van de voormalige echtelijke woning zou toekomen aan de vrouw. Vanaf het moment waarop een derde partij deze woning zou kopen en geleverd kreeg, zou de man maar € 600 per maand aan partneralimentatie hoeven te betalen. De inspecteur meent dat dat de volledige toerekening van de overwaarde aan de vrouw een overbedeling vormde. De eigen woning behoorde namelijk tot de huwelijksgemeenschap, zodat de man recht zou hebben op 50% van de overwaarde.

Tegenover de overbedeling van de vrouw staat volgens de fiscus de verlaging van de partneralimentatie. De belastingrechter sluit zich aan bij dit standpunt. Daarbij hecht de belastingrechter waarde aan het feit dat de verlaging is ingegaan op het moment waarop de overbedeling zich heeft voorgedaan. Daardoor is sprake van een causaal verband tussen de overbedeling en de verlaging van de alimentatieverplichting. Bovendien staat de verlaging van de alimentatieverplichting los van de inkomenspositie van de man. Tot aan de Hoge Raad toe luidt het oordeel dat sprake is van een gedeeltelijke afkoop van de alimentatie. Deze afkoop is belast.

Bron: Taxence, 13 juni 2018

Stel een vraag: 

159/232
Box III-1

Overbedeling d.m.v. overwaarde woning is afkoop alimentatie

Overbedeling d.m.v. overwaarde woning is afkoop alimentatie
159/232