header

Overgangsregeling reparatiewetgeving fiscale eenheid

-39Bade Tekz 101116

Overgangsregeling reparatiewetgeving fiscale eenheid

Twee beslissingen van het Europese Hof van Justitie hebben de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting op losse schroeven gezet. In de desbetreffende situaties ging het om internationale structuren. Als reactie hierop wordt de fiscale eenheid ingrijpend aangepast. Met terugwerkende kracht tot en met 25 oktober 2017, 11.00 uur, moet een aantal belangrijke fiscale regelingen worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid bestaat. Het gaat hierbij om renteaftrek binnen een concern.

Nu komt er een overgangsregeling voor bedrijven die gebruikmaken van de renteaftrek over leningen binnen de fiscale eenheid. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën afgelopen vrijdag meegedeeld naar aanleiding van de spoedreparatiemaatregel die een einde maakt aan het belastingvoordeel. Tot eind dit jaar zal die maatregel nog niet gelden voor interne leningen tot een ton. Op deze wijze wordt het MKB enigszins ontzien.

De reparatiemaatregel is tot begin volgend jaar onder voorwaarden niet van kracht. “Belangrijkste voorwaarde is dat het moet gaan om een op 25 oktober 2017, 11.00 uur, bestaande schuld die rechtens dan wel in feite direct of indirect verschuldigd is aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon”, aldus de staatsscretaris. De rente op de schulden mag op jaarbasis niet meer dan € 100.000 bedragen. Bedrijven kunnen de overgangsperiode gebruiken om de groepsschuld weg te werken. Is de rentelast hoger dan een ton, dan is de overgangsmaatregel voor het volledige bedrag van de schuld niet van toepassing.

Mededeling Staatsecretaris van Financiën, 20 april 2017

Stel een vraag: 

101/162
-39Bade Tekz 101116

Overgangsregeling reparatiewetgeving fiscale eenheid

Overgangsregeling reparatiewetgeving fiscale eenheid
101/162