header

Het urencriterium in coronatijd (en ook in normale tijden)

Tekz-logo-638x259-4

Het urencriterium in coronatijd (en ook in normale tijden)

Indien u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting kunt u gebruik maken van de ondernemersaftrek. Dit is een verzamelbegrip voor verschillende aftrekposten. De toepassing van deze aftrekposten kan u al gauw enkele duizenden euro’s per jaar aan inkomstenbelasting schelen. 

U kunt alleen gebruik maken van deze aftrekposten indien u aan het urencriterium voldoet. De exacte inhoud van dit criterium staat niet bij alle ondernemers even scherp op het netvlies. Daarnaast geldt er vanwege de coronacrisis een versoepeling van het urencriterium. De hoogste tijd om hier nader op in te gaan!


De voorwaarden in ‘normale’ tijden

Om te voldoen aan het urencriterium gelden in het algemeen de volgende twee voorwaarden:
1.  U dient in het kalenderjaar ten minste 1.225 uur aan uw ondernemingen(en) te besteden; en
2.  U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in  loondienst). Deze voorwaarde is niet van toepassing indien u in één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was.

Daarbij geldt dat zowel de direct gefactureerde uren als de indirect ten behoeve van uw onderneming gewerkte uren meetellen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de bestede tijd voor: het volgen van cursussen, woon-werkverkeer, het voeren van de boekhouding en netwerken.

U dient wel het aantal gewerkte uren op verzoek van de Belastingdienst aannemelijk te kunnen maken. Daarbij is recent door Hof Den Haag geoordeeld dat een ‘vage’ urenregistratie niet voldoende is. Uit de urenregistratie dient duidelijk te blijken dat de activiteiten betrekking hebben op de onderneming. Daarnaast dienen de uren, indien mogelijk, te kunnen worden onderbouwd met objectieve gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facturen en opleidingsroosters. 

Versoepeling in coronatijd

Door de coronacrisis zal het lastiger zijn om aan de voorwaarden te voldoen. Daarom geldt de volgende versoepeling.

Voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 mag u er van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Dus ook als u dat niet werkelijk heeft gedaan. Dezelfde versoepeling geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Uitzonderingen
Zowel ten aanzien van de ‘normale’ regels als ten aanzien van de versoepeling gelden er uitzonderingen. Zo gelden er bijvoorbeeld andere regels in het geval van zwangerschap, arbeidsongeschiktheid en voor seizoensgebonden ondernemers. U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen om na te gaan wanneer u aan het urencriterium voldoet.

Stel een vraag: 

Tekz-logo-638x259-4

Het urencriterium in coronatijd (en ook in normale tijden)

Het urencriterium in coronatijd (en ook in normale tijden)