header

Fiscale eenheid btw en terugwerkende kracht

tekzheader-1

Fiscale eenheid btw en terugwerkende kracht

Zeer recent heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat ondernemers ook voor tijdvakken in het verleden het standpunt kunnen innemen dat zij een fiscale eenheid btw vormen. Daarbij is het niet noodzakelijk dat de betreffende ondernemers in het verleden onderling gehandeld hebben alsof zij een fiscale eenheid btw waren. De rechtbank bevestigt dat het bovenal gaat om de materiële voorwaarden: de ondernemers moeten financieel, organisatorisch en economisch met elkaar verweven zijn.

Feitencomplex en geschil
Belanghebbende in deze zaak is een fiscale eenheid btw bestaande uit twee BV’s. In 2014 richt zij een VOF op waarin een apotheek en drogisterij worden ingebracht. In 2018 verzoekt belanghebbende om de VOF met terugwerkende kracht tot 1 september 2014 op te nemen in de fiscale eenheid btw. De inspecteur is van mening dat dit niet mogelijk is, omdat de BV’s en de VOF in het verleden niet hebben gehandeld alsof zij een fiscale eenheid btw waren. Hij wijst het verzoek af.

Uitspraak Rechtbank Den Haag
De rechtbank oordeelt dat de fiscale eenheid btw bestaat vanaf het tijdstip waarop de onderdelen in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar zijn verweven.

De wil van de partijen noch van de inspecteur is doorslaggevend voor het bestaan van een fiscale eenheid btw. Ook is niet vereist dat de onderdelen vanaf het moment van ontstaan van de fiscale eenheid btw als zodanig hebben gehandeld.

Belang voor de praktijk
Naar onze mening is het oordeel van de rechtbank een positieve uitkomst voor de praktijk. Ondernemers kunnen ook voor het verleden het standpunt innemen dat er sprake is van een fiscale eenheid btw, zelfs wanneer de onderdelen van die fiscale eenheid niet als zodanig hebben gehandeld (en bijvoorbeeld wel btw in rekening hebben gebracht over onderlinge transacties tussen). Een beschikking is niet noodzakelijk, al merken we op dat een ondernemer geen zekerheid heeft zolang de inspecteur zich niet formeel heeft uitgelaten over het bestaan van (of toevoeging aan) een fiscale eenheid btw.

Stel een vraag: 

Er zijn geen resultaten gevonden.