header

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020

-18Bade Tekz 101116

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden. De Belastingdienst kan handhaven bij kwaadwillenden als zij de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking;
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid;
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat het begrip gezagsrelatie - onder de huidige wetgeving - inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de knelpunten en zal in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer toelichten hoe dit begrip verduidelijkt wordt.

 Bron: Ministerie van Sociale Zaken/Kluwer

Stel een vraag: 

114/162
-18Bade Tekz 101116

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020
114/162