header

Cadeaus van de fiscus?

Tekz-header-cadeaus-van-de-fiscus 2

Cadeaus van de fiscus?

Onlangs brachten we een bezoek aan een bedrijf, dat gevestigd is op de High Tech Campus te Eindhoven.

Deze onderneming ontwikkelt specifieke apparatuur, welke door verschillende grote bedrijven in de ICT-sector wordt gebruikt.

Na een moeilijke startperiode worden er inmiddels fraaie winsten behaald.

Tot nu toe werd er al gebruik gemaakt van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Op basis hiervan kunnen innovatieve ondernemers een flinke korting krijgen op de af te dragen loonheffing: een loonkostensubsidie dus. WBSO kan onder andere worden verkregen voor de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur. Om hiervoor in aanmerking te komen dient bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een zogenoemde S&O-verklaring te worden aangevraagd.

De vraag was of er fiscaal nog meer mogelijk was. Dat was inderdaad het geval!

Voor de vennootschapsbelasting (VPB) bestaat er namelijk een zeer gunstige regeling: de innovatiebox.

Op basis hiervan wordt het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd. Normaliter is het tarief voor winsten:

tot € 200.000: 20%

boven € 200.000: 25%

Voor zover de winst is behaald met een door de belastingplichtige zelf voortgebracht immaterieel activum kan het tarief echter worden verlaagd tot 7%!

Van een dergelijk activum kan sprake zijn wanneer er voor dit product een S&O-verklaring is afgegeven. Voor grote ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden.

Niet alle winst welke met een dergelijk immaterieel activum behaald wordt, valt in de innovatiebox. Bij onze “High Tech Campus-cliënt” kon na uitvoerig overleg met de Belastingdienst het verlaagde tarief toegepast worden op circa 40% van de winst. De gemaakte afspraken werden vastgelegd in een  vaststellingsovereenkomst, welke is gaan gelden voor de jaren 2018 t/m 2021 en voor de jaren waarvan de aanslag nog niet definitief was opgelegd, in dit geval 2016 en 2017.

Naar verwachting kan de besparing aan VPB over die totale periode voor deze ondernemer oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s.

Tot slot nog een aandachtspunt. De wettelijke regeling is redelijk complex en de wijze waarop de voor de innovatiebox ‘kwalificerende voordelen’ worden berekend, heeft een hoog abstractieniveau.

Een zorgvuldige fiscale begeleiding is daarom zeker aan te raden. Uiteraard zijn wij u daar graag bij van dienst!

Stel een vraag: 

Tekz-header-cadeaus-van-de-fiscus 2
Fiscaal nieuws

Cadeaus van de fiscus?

Cadeaus van de fiscus?