header

Afschaffing Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)? Reden voor actie?

29-5-2020

Afschaffing Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)? Reden voor actie?

Op 18 mei 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën (fiscaliteit en belastingdienst) de rapporten ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapporten bevatten voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het huidige belastingstelsel. De rapporten bevatten 169 (!) beleidsopties voor een mogelijke toekomstige wijziging van ons huidige belastingstelsel op de diverse fiscale deelgebieden ,w.o. loon- en inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting. Het gaat te ver om alle 169 beleidsopties in dit stuk te behandelen, maar één willen wij u niet onthouden. Eén van de beleidsopties betreft namelijk een interessante zienswijze over de toekomst van de huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Als het aan de beleidsmakers ligt, zullen de stevige bouwstenen waar het fundament van de BOR op is gebouwd, namelijk rigoureus worden afgebroken. Thans betreft de BOR een (vrijwel) volledige vrijstelling (onder voorwaarden) van erf- of schenkbelasting. Immers, bij de verkrijging van ‘ondernemingsvermogen’ (w.o. zogenaamde ‘aanmerkelijk-belangaandelen’) is de eerste € 1.102.209 (2020) geheel vrijgesteld, het meerdere is voor 83% vrijgesteld. Tevens geldt voor het schenken of vererven van ‘aanmerkelijk belangaandelen’ een doorschuifregeling in de inkomstenbelasting. Daardoor kunnen de aandelen overgaan naar de volgende generatie zonder dat op dat moment heffing van inkomstenbelasting (26,25%) over de opgebouwde waarde van de aandelen plaatsvindt.

De argumentatie bij deze faciliteit is dat bij vererving of schenking van ondernemingsvermogen de verkrijgers niet gedwongen zijn om het ondernemingsvermogen te gelde moeten maken om de belastingclaim te kunnen voldoen. Het oorspronkelijke doel van de BOR is dan ook liquiditeitsproblemen bij de verkrijgers te voorkomen. In de fiscale praktijk is de BOR dan ook een uitgelezen mogelijkheid om ondernemingsvermogen naar de volgende generatie over te hevelen zonder (bij juiste uitvoering) tegen forse fiscale claims op te lopen.

De beleidsopties die nu worden aangedragen lijken zich te bewegen tussen een sterke inperking tot een mogelijk gehele afschaffing van de BOR (zowel voor de erf/schenkbelasting als de inkomstenbelasting). Aangezien niet kan worden ontkend kan worden dat de faciliteit heel erg riant is, moeten we ons realiseren dat de regeling ook erg kwetsbaar is. Hoewel op dit moment nog sprake is van een ‘verkenning’ van beleidsopties, valt zeker niet uit te sluiten dat één of meerdere van de gepresenteerde opties op een zeker moment opduiken in het wetgevingstraject. En als dat gebeurt, is het over het algemeen te laat om nog stappen te ondernemen om de ‘oude’ BOR veilig te stellen.

Kortom, wij willen uiteraard geen paniek zaaien. Maar zeker in die gevallen waarin een bedrijfsopvolging in de nabije toekomst aan de orde zal komen is wellicht dit wel het juiste moment om te bezien of uw huidige bedrijfsstructuur (indien gewenst) een soepele overdracht van ondernemingsvermogen naar de volgende generatie mogelijk kan maken, of dat een herstructurering nodig is.

Wanneer u wilt weten of uw onderneming klaar is om te worden overgedragen naar de volgende generatie én u wilt nog gebruik maken van de huidige ‘fiscaalvriendelijke’ BOR, neem dan contact met ons op om uw situatie door te spreken!

Stel een vraag: 

13/132
29-5-2020

Afschaffing Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)? Reden voor actie?

Afschaffing Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)? Reden voor actie?
13/132