header

Belastingrente: van kwaad tot erger

25-02-2022
Tekz_header-1

Belastingrente: van kwaad tot erger

De huidige belastingrenteregeling wordt om verschillende redenen al langere tijd als onrechtvaardig ervaren. Door de recente uitspraak van de Hoge Raad inzake de belastingheffing op box 3 vermogen is daar een nieuwe reden bijgekomen.

De belastingrenteregeling is gebaseerd op de verzuimgedachte. Zowel belastingplichtige als overheid moeten in beginsel rente vergoeden als niet op tijd aan een betalingsverplichting wordt voldaan. De belastingrenteregeling is echter voor belastingplichtige en Belastingdienst anders ingevuld. Een belastingplichtige is bijvoorbeeld direct in verzuim bij een te laat ingediende aangifte of als hij een verkeerd bedrag heeft aangegeven waardoor later blijkt dat hij meer belasting moet betalen. De Belastingdienst is pas in verzuim als de belastingaanslag te laat wordt opgelegd. De ongelijke verzuiminvulling voelt onrechtvaardig en is regelmatig reden tot irritatie. In de praktijk betalen belastingplichtigen belastingrente en krijgen deze zelden vergoed. De belastingrenteregeling is overigens mede zo ingevuld om het sparen bij de fiscus tegen te gaan.

Het box-3 arrest

Vlak voor de kerst is het inmiddels bekende box-3 arrest gewezen. Hierin oordeelt de Hoge Raad dat de vermogensmix in het box 3-stelsel voor 2017 en 2018 (en dus ook voor latere jaren) in strijd is het met Europese eigendomsrecht en het discriminatieverbod. In tegenstelling tot eerdere rechtspraak  biedt de Hoge Raad ditmaal zelf rechtsherstel.

Voorlopig geen aanslagen met box 3 vermogen

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft aangekondigd dat er vooralsnog geen aanslagen inkomstenbelasting zullen worden opgelegd aan belastingplichtigen met box-3 inkomen. Dat lijkt een redelijke tijdelijke oplossing, ware het niet dat de aanslag dan niet betaald kan worden en per 1 juli aanstaande de belastingrente gaat lopen over niet betaalde inkomstenbelasting over 2021.

Gebruikelijk wordt voor 1 mei aangifte gedaan (of om een voorlopige aanslag verzocht) waardoor op tijd betaald kan worden en de belastingrente kan worden voorkomen. Door het opschorten van het opleggen van de belastingaanslagen met box-3 inkomen, kan voornoemde regeling niet worden toegepast voor belastingplichtigen met box-3 vermogen.

Hoe langer de Belastingdienst het opleggen van de aanslagen 2021 uitstelt, hoe groter de belastingrenteschade voor die belastingplichtigen. De teller voor de te betalen belastingrente over een belastingschuld begint te lopen op 1 juli en stopt pas zes weken na de datum vermeld op de belastingaanslag.

Oplossing?

Om bovenstaand probleem op te lossen zijn oplossingen denkbaar - zoals wel aanslagen met box-3 inkomen opleggen en gelijk renteloos uitstel van betaling verlenen of de belastingrenteregeling aanpassen speciaal voor deze gevallen etc. - maar de benodigde actie moet van de staatssecretaris komen. De tijd tot 1 mei aanstaande begint te dringen, dus wordt het tijd voor een oplossing!

Stel een vraag: 

191/371
Tekz_header-1

Belastingrente: van kwaad tot erger

Belastingrente: van kwaad tot erger
191/371