header

Wie wat bewaart die heeft wat (vervolg)

24-10-2019

Wie wat bewaart die heeft wat (vervolg)

Recentelijk stuurden wij u al een bericht over de wenselijkheid facturen van verbouwingen, die zijn gefinancierd met een hypotheek gedurende de hele periode waarin de hypotheekrente aftrekbaar is, te bewaren. Onlangs publiceerde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak waaruit nog eens duidelijk bleek dat ook in de zakelijke sfeer het nuttig is bepaalde documenten lang te bewaren.

Deze uitspraak betrof het eind van een lang slepende procedure inzake een in 2006 (!) opgelegde naheffingsaanslag BTW over de jaren 2000 tot en met 2005. De inspecteur was van mening dat over een aanzienlijk deel van de omzet ten onrechte geen BTW in rekening was gebracht. De belastingplichtige kon echter een controlerapport van de belastingdienst uit 2002 overleggen waarin de belastingdienst had opgemerkt dat een aanzienlijk deel van de omzet buiten de BTW-heffing blijft. Na een lange procedure van bezwaar, beroep, terugverwijzing naar de inspecteur en weer beroep (waarin belastingplichtige telkenmale materieel in het ongelijk werd gesteld) oordeelde het Hof ’s-Hertogenbosch uiteindelijk dat belastingplichtige wel degelijk aan het controlerapport uit 2002 het vertrouwen mocht ontlenen dat haar handelswijze correct was.

Deze uitspraak maakt maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is controlerapporten, maar ook vragenbrieven van de belastingdienst en de beantwoording daarvan, langer dan de wettelijke periode van 7 jaar te bewaren. Een ander iets dat deze uitspraak, waar belanghebbende uiteindelijk maar liefst 13 jaar op heeft moeten wachten, duidelijk maakt is dat het recht soms een kwestie van lange adem is, maar dat het wel degelijk kan lonen om niet op te geven.

Lees hier het vorige artikel over Wie wat bewaart die heeft wat.

Stel een vraag: 

56/162
24-10-2019

Wie wat bewaart die heeft wat (vervolg)

Wie wat bewaart die heeft wat (vervolg)
56/162