header

Wetsvoorstel wijziging wetsvoorstel pensioen in eigen beheer ingediend

pensioen

Wetsvoorstel wijziging wetsvoorstel pensioen in eigen beheer ingediend

Er wordt alsnog een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen voorgesteld. Dat staat in een novelle die de Staatssecretaris van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De novelle wijzigt het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB, 34555) dat op 20 december 2016 op verzoek van de staatssecretaris is aangehouden door de Eerste Kamer.

Het kabinet acht bij nadere beschouwing de regeling in het wetsvoorstel waarbij eventuele op de balans geactiveerde kosten en lasten voor toekomstige indexatie in het geheel niet aftrekbaar zijn, te streng. Daarom wordt de regeling aangepast waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen twee situaties:

  • Ingeval het pensioen in eigen beheer wordt afgekocht, mag het (negatieve) voordeel uit de vrijval van de geactiveerde kosten en lasten voor toekomstige indexatie op het moment van afkoop in één keer ten laste van de winst worden gebracht;
  • Ingeval het pensioen in eigen beheer wordt omgezet in een oudedagsverplichting mag het (negatieve) voordeel uit de vrijval van de geactiveerde kosten en lasten voor toekomstige indexatie in gelijke jaarlijkse delen ten laste van de winst worden gebracht.

Deze tegemoetkomingen gelden alleen in de gevallen waarin een dergelijke actiefpost al in de aangifte VPB was opgenomen vóór 20 september 2016.

Beide wetsvoorstellen treden naar verwachting op 1 april 2017 in werking. Alleen de wijzigingen die verband houden met de overige (niet met het PEB samenhangende) fiscale pensioenmaatregelen werken terug tot en met 1 januari 2017.

Bron: Tax Live d.d. 25 januari 2017

Stel een vraag: 

158/163
pensioen

Wetsvoorstel wijziging wetsvoorstel pensioen in eigen beheer ingediend

Wetsvoorstel wijziging wetsvoorstel pensioen in eigen beheer ingediend
158/163