header

Wetsvoorstel tot afbouw Wet-Hillen ingediend

-39Bade Tekz 101116

Wetsvoorstel tot afbouw Wet-Hillen ingediend

Het nieuwe kabinet maakt vaart met de afbouw van de Wet-Hillen. Staatssecretaris Snel heeft op 3 november het wetsvoorstel hiertoe ingediend. Het regelen van de afbouw in de systemen van de Belastingdienst kost namelijk de nodige tijd.

Terugrekenend betekent dit dat de Belastingdienst de uitfasering van de aftrek wegens geen of een geringe eigenwoningschuld nog in de voorlopige aanslagregeling 2019 kan verwerken indien deze meeloopt met de behandeling van het Belastingplan 2018.

Het afschaffen van de Wet-Hillen is omstreden. Er zijn door diverse Kamerleden kritische vragen gesteld. Snel reageert hierop door te verwijzen naar het totale pakket aan maatregelen dat is opgenomen in het regeerakkoord. ‘Er zitten plussen en minnen in, waarbij er onder de streep voor bijna alle huishoudens – ook degenen die profiteren van de Hillen-aftrek – een plus overblijft’, aldus Snel. De Vereniging Eigen Huis noemt de maatregel 'overhaast en onfatsoenlijk' en roept Kamerleden op om de wet te behouden.

Bron: Taxence, 7 november 2017

Cor van der Kolk

Cor van der Kolk

Fiscaal jurist

 

Meer over deze auteur

Stel een vraag: 

124/162
-39Bade Tekz 101116

Wetsvoorstel tot afbouw Wet-Hillen ingediend

Wetsvoorstel tot afbouw Wet-Hillen ingediend
124/162