header

Verhuur productielijn en beheer lening en vordering geen materiële onderneming

-56Bade Tekz 101116

Verhuur productielijn en beheer lening en vordering geen materiële onderneming

Voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) moet ten tijde van het overlijden van erflater een materiële onderneming worden gedreven in de B.V. waarvan de aandelen zijn verkregen. Als een deelneming die een materiële onderneming dreef al voor het overlijden was verkocht, kan men deze niet aan de B.V. toerekenen.

Bij het overlijden van moeder in 2009 erfden haar kinderen de aandelen in een beheer B.V. De beheer B.V. hield aandelen in andere B.V.’s en bezat beleggingsparticipaties. Tot het vermogen behoorde verder een productielijn voor het maken van Bossche bollen (die werd verhuurd), een lening aan de kinderen en een vordering aan een B.V. Er ontstond discussie over de vraag of met betrekking tot de verkrijging van de aandelen in de beheer B.V. recht was op toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Normaal vermogensbeheer

Zowel rechtbank Zeeland-West-Brabant als Hof ’s-Hertogenbosch zijn het met de inspecteur eens dat de BOR niet van toepassing is, omdat de zoon niet aannemelijk had gemaakt dat bij het overlijden van zijn moeder een materiële onderneming werd gedreven in de beheer B.V. Het houden van aandelen en de beleggingsparticipaties kwalificeren niet als ondernemingsvermogen. Daarnaast gaan de werkzaamheden met betrekking tot de verhuur van de productielijn en het beheren van de verstrekte lening en de vordering het normaal vermogensbeheer niet te boven, aldus de rechtbank. Kijkend naar het geheel van de activiteiten gaan de werkzaamheden afzonderlijk of in onderling verband het normaal vermogensbeheer niet te boven volgens het hof. Dat in de verkochte deelneming van de beheer B.V. voor moeders overlijden wel een materiële onderneming werd gedreven, maakt deze conclusie niet anders omdat het vermogen van deze vroegere deelneming niet aan beheer B.V. is toe te rekenen. Het hof verklaarde het hoger beroep van de zoon ongegrond.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 oktober 2017

Bron: Taxence, 7 november 2017

Stel een vraag: 

123/162
-56Bade Tekz 101116

Verhuur productielijn en beheer lening en vordering geen materiële onderneming

Verhuur productielijn en beheer lening en vordering geen materiële onderneming
123/162