header

Verdere maatregelen tegen belastingontduiking

-18Bade Tekz 101116

Verdere maatregelen tegen belastingontduiking

Staatssecretaris Wiebes van Financiën neemt aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. Hij kondigt aan dat de kortingen op boetes voor zwartspaarders die vrijwillig inkeren volledig worden afgeschaft. Vergrijpboetes die zijn opgelegd aan adviseurs die meewerken aan belastingontduiking, kunnen openbaar gemaakt worden. Ook wil Wiebes het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen in de fiscaliteit in te perken.

De staatssecretaris meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen volgen onder meer op publicaties naar aanleiding van de Panama Papers. Wiebes stelt dat het belangrijk is dat iedereen de belasting betaalt die hij moet betalen. Fraude is hierbij “ontoelaatbaar” aldus Wiebes.

Afschaffen inkeerregeling

Door het afschaffen van de inkeerregeling kan de Belastingdienst straks boetes opleggen aan belastingplichtigen die inkeren binnen twee jaar nadat zij opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan. Nu wordt er nog onderscheid gemaakt tussen belastingplichtigen die inkeren vóór en na de termijn van twee jaar. Wiebes heeft de boete voor belastingplichtigen die na twee jaar inkeren met medio 2016 verhoogd van 60 procent naar 120 procent. Dit nieuwe boetemaximum gaat ook gelden voor mensen die binnen twee jaar inkeren.

Openbaarmaking vergrijpboetes

De Belastingdienst kan adviseurs die hun klanten helpen bij belastingontduiking straks steviger aanpakken. De staatssecretaris wil dat onherroepelijke vergrijpboetes voor adviseurs die hebben meegewerkt aan belastingontduiking, openbaar gemaakt kunnen worden.

Fiscaal verschoningsrecht

Wiebes stelt verder voor om het fiscaal verschoningsrecht voor notarissen en advocaten in te perken. De Belastingdienst adequaat belasting kunnen heffen en innen. Dit moet niet worden bemoeilijkt omdat een zogeheten geheimhouder gebruikmaakt van het fiscaal verschoningsrecht.

De staatssecretaris zal in 2017 wetsvoorstellen in consultatie brengen waarin de verschillende maatregelen zijn uitgewerkt.

Bron: Rijksoverheid, 17 januari 2017

Stel een vraag: 

159/162
-18Bade Tekz 101116

Verdere maatregelen tegen belastingontduiking

Verdere maatregelen tegen belastingontduiking
159/162