header

Vaststellingsovereenkomst kan ook zonder ondertekening rechtsgeldig zijn

vaststellingsovereenkomst_4-1

Vaststellingsovereenkomst kan ook zonder ondertekening rechtsgeldig zijn

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een vaststellingsovereenkomst (VSO) geldig is als de inspecteur aannemelijk kan maken dat hij en de belastingplichtige in een gesprek tot een VSO zijn gekomen. Dit geldt zelfs als de belastingplichtige de VSO niet heeft ondertekend.

De bedrijfsactiviteiten van X (BV) bestaan uit advies- en begeleidingswerkzaamheden. De directeur-groot aandeelhouder (dga) verzorgt de financiële administratie en alle aangiften van X. Naar aanleiding van een boekenonderzoek is een naheffingsaanslag omzetbelasting 2005 opgelegd met een 50%-boete van € 7.459. X heeft bezwaar gemaakt tegen de boete. Gedurende het boekenonderzoek heeft overleg plaatsgevonden tussen de dga van X en een boetespecialist van de inspecteur. Hierbij is een voorstel gedaan over de totale boete voor de vennootschapsbelasting (2006 en 2007) en de omzetbelasting (2005 tot en met 2009). De totale boete wordt conform dit voorstel vastgesteld op € 10.000. Het bezwaarschrift tegen de boete over 2005 kan in dat geval worden ingetrokken.

X stelt in deze procedure dat zij het voorstel niet heeft geaccepteerd zodat geen compromis tot stand is gekomen. Zij wees erop dat de inspecteur haar een brief met het compromis had gestuurd met het verzoek deze brief ondertekend te retourneren. X had echter de brief niet ondertekend. Volgens X was daaruit af te leiden dat zij, na het in acht nemen van enige bedenktijd, had afgezien van het sluiten van het compromis.

De Hoge Raad gaat niet in deze redenering mee. De correspondentie tussen X en de inspecteur wijst erop dat X wel akkoord is met het compromis. Bovendien verwerpt de Hoge Raad het standpunt van X dat een VSO nooit geldig is als geen ondertekening van een schriftelijke vaststelling heeft plaatsgevonden. X is gebonden aan de (mondeling) overeengekomen VSO. Hoge Raad 8 juni, ECLI:NL:HR:2018:865

Kortom: wordt er een boekenonderzoek bij u ingesteld? Zorg dat u niet voor verassingen komt te staan en schakel een professionele adviseur in!

Bron: Taxence 11 juni 2018 en NDFR Dagelijks 11 juni 2018

Stel een vraag: 

50/117
vaststellingsovereenkomst_4-1

Vaststellingsovereenkomst kan ook zonder ondertekening rechtsgeldig zijn

Vaststellingsovereenkomst kan ook zonder ondertekening rechtsgeldig zijn
50/117