header

Renteaftrek binnen concern

rente

Renteaftrek binnen concern

over extern inlenen en intern doorlenen

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de Hoge Raad wederom een arrest gewezen over de renteaftrek in vennootschapsbelasting (artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969). Het is een vervolg op een aantal arresten welke de Hoge Raad in 2017 reeds had gewezen, beter bekend als de Credit Suisse (hierna: CS) arresten, vernoemd naar de Zwitserse bank die aftrek van rente trachtte te claimen in haar aangifte vennootschapsbelasting.

Meer specifiek zien de arresten op een bepaling in de Nederlandse vennootschapsbelasting welke de aftrek van rente verbiedt op het moment dat een lening wordt aangegaan bij een gelieerde vennootschap indien deze lening verband houdt met een van de volgende rechtshandelingen:

  1. Kapitaalstorting;
  2. Kapitaalteruggave of dividenduitkering; en
  3. De verwerving van een aandelenbelang >33,3%

Een tot het concern van Credit Suisse behorende Nederlandse vennootschap was een lening aangegaan bij een buitenlandse (verbonden) groepsvennootschap. De lening hield verband met de verwerving van een aantal deelnemingen (in casu verkrijging van een aandelenbelang van meer dan 33,3%). Echter, de buitenlandse groepsvennootschap had dit geld volledig (extern) op de markt ingeleend. De vraag waarover de Hoge Raad zich in 2017 boog was of renteaftrek ter zake van de lening toch was toegestaan nu het geld volledig extern was ingeleend. De Hoge Raad stond de renteaftrek toe.

Echter, recentelijk heeft de Hoge Raad de voorgaande uitspraak iets genuanceerd. Renteaftrek is nog steeds toegestaan indien het geld extern is ingeleend maar hier zijn nu wel nadere voorwaarden aan verbonden. Er moet namelijk sprake zijn van parallellie tussen het extern ingeleende geld en het intern doorgeleende geld. Van parallellie is sprake op het moment dat de beide leningen min of meer een samenvallende aanvang kennen, alsmede min of meer samenvallende hoofdsommen, rentevoeten, looptijden, aflossingsschema’s en voorwaarden.

Daarnaast dient dan nog de zakelijkheid van de hierboven genoemde rechtshandeling te worden aangetoond.

Artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting is al heel lang van groot belang voor de Nederlandse schatkist. Nu de Spoedreparatie fiscale eenheid onlangs wet is geworden, is dit nog meer het geval. Immers, met ingang van 1 januari 2018 wordt deze wetgeving toegepast hetgeen betekent dat vennootschappen binnen een fiscale eenheid op “stand-alone” basis moeten worden beoordeeld waarbij een extern ingeleende lening welke binnen de fiscale eenheid niet zichtbaar was dus nu wel zichtbaar wordt, indien deze lening is doorgeleend aan een andere binnen de fiscale eenheid gevoegde vennootschap.

Mocht u nadere vragen hebben naar aanleiding van renteaftrek in de vennootschap of de spoedreparatie fiscale eenheid, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Stel een vraag: 

65/162
rente

Renteaftrek binnen concern

Renteaftrek binnen concern
65/162