header

Prinsjesdag en btw?

1-10-2020

Prinsjesdag en btw?

De omzetbelasting (btw) is in het algemeen niet de meest besproken belastingsoort op Prinsjesdag. Dit jaar was het echter wel héél erg mager. Afgezien van het overzicht van de belastingopbrengsten, waar de btw overigens wel een grote rol speelt, was er niets te vinden. Dat wil evenwel niet zeggen dat de btw niet in beweging is.

E-commerce

Er staat een belangrijke wijziging op stapel inzake de internetverkopen aan particulieren in andere lidstaten. Thans moet er per lidstaat een bepaalde omzetgrens worden overschreden alvorens men geconfronteerd wordt met buitenlandse btw. Deze omzetgrenzen komen te vervallen. Een daaraan gekoppelde vereenvoudiging is dat het niet meer noodzakelijk zal zijn om in meerdere lidstaten een btw-nummer te hebben. Er kan elektronisch aangifte worden voor alle lidstaten via het zogenoemde Mini One Stop Shop (MOSS-) systeem, dat nu al in gebruik is bij het verlenen van elektronische diensten.

Maar wanneer? Was het eerst de bedoeling dat het bovenstaande zou worden ingevoerd met ingang van 1 januari 2021, dit wordt nu 1 juli 2021. Ten minste………… zowel Nederland als Duitsland hebben een verzoek ingediend om dit verder uit te stellen en wel tot 1 januari 2022. Het is dus nog even afwachten.

Brexit

In welke vorm dan ook, zal het Verenigd Koninkrijk met ingang van 1 januari 2021 voor de btw geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Bij het leveren van goederen van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk zal tussen ondernemers géén sprake van meer zijn van een intracommunautaire levering gevolgd door een intracommunautaire verwerving. De “oude” begrippen uitvoer en invoer doen weer hun intrede.

Met andere woorden: het doen van een uitvoeraangifte in Nederland en een invoeraangifte in het Verenigd Koninkrijk, zijn weer noodzakelijk. Er zijn Nederlandse ondernemers die hun klanten in het Verenigd Koninkrijk niet willen opzadelen met de invoerformaliteiten en deze zelf gaan verzorgen. Dit heeft tot gevolg dat deze ondernemers een Engels btw-nummer moeten aanvragen, btw bij invoer moeten betalen en Engelse “VAT” in rekening moeten brengen.

Kort geleden is bekend gemaakt dat in het Verenigd Koninkrijk met ingang van volgend jaar een regeling zal gaan gelden op grond waarvan de btw bij invoer niet meer op moment van invoer hoeft te worden betaald. Deze btw kan dan op de periodieke btw-aangifte als verschuldigd worden aangegeven en, indien er daar recht op bestaat, op dezelfde aangifte in aftrek worden gebracht. Deze regeling geldt voor alle in het Verenigd Koninkrijk btw-geregistreerde ondernemers. In Nederland staat een dergelijke regeling bekend als een “artikel 23 vergunning”. Indien u inderdaad van plan bent om in het Verenigd Koninkrijk te registreren, is het raadzaam om hier nu haast mee te maken. De doorlooptijd van een verzoek tot btw-registratie is op dit moment nogal lang. 

Stel een vraag: 

30/162
1-10-2020

Prinsjesdag en btw?

Prinsjesdag en btw?
30/162