header

Pensioen eigen beheer: alles al geregeld?

tekz_10461_site

Pensioen eigen beheer: alles al geregeld?

Dit jaar (2019) is het laatste jaar dat het pensioen in eigen beheer kan worden omgezet in een oudedagsverplichting dan wel kan worden afgekocht. Volgend jaar is dat niet meer mogelijk.

Het voordeel van omzetting/afkoop van het pensioen is dat daardoor het zogenoemde commerciële eigen vermogen van de BV stijgt. Er is dan meer ruimte om dividend uit te keren. Daarbij profiteert u dit jaar, indien u nog in 2019 een dividenduitkering doet, van de lagere aanmerkelijk belangheffing. Deze bedraagt dit jaar 25% over het uitgekeerde dividend. Volgend jaar is deze heffing hoger (26,25%) en in 2021 naar verwachting 26,9%.

Naast bovengenoemd voordeel heeft afkoop nog als voordeel dat 19,5% van de fiscale pensioenwaarde (gewaardeerd per 31-12-2015) niet is belast. Een nadeel van afkoop is dat er ondanks de korting toch vaak een fors bedrag aan loonheffing over de afkoopsom moet worden afgedragen.

Indien u niet kiest voor afkoop maar voor omzetting worden de uitkeringen uit een oudedagsverplichting vanaf de AOW-leeftijd in 20 jaar uitgekeerd. Die uitkeringen zijn (in de meeste gevallen) lager dan de pensioenuitkeringen en kunnen als gevolg daarvan soms ook tegen een lager tarief belast zijn.

Indien u een partner heeft zal omzetting of afkoop alleen mogelijk zijn indien de partner hiervoor toestemming geeft. Immers, uw partner verliest hierdoor (een deel van) zijn of haar recht op een nabestaandenpensioen en het recht op pensioenverevening bij echtscheiding. Om te voorkomen dat de belastingdienst de toestemming van uw partner aanmerkt als een schenking kan het afhankelijk van de omstandigheden gewenst zijn dat u uw partner compenseert voor de prijsgegeven rechten.

Tot zover de materie in een notendop. Indien u dat wenst, kunt u uiteraard contact met ons op nemen om uw situatie te beoordelen opdat een eventueel gewenste omzetting/afkoop dit jaar nog tijdig kan worden geregeld.

Stel een vraag: 

57/162
tekz_10461_site

Pensioen eigen beheer: alles al geregeld?

Pensioen eigen beheer: alles al geregeld?
57/162