header

Nieuwe fiscale COVID-19 steunmaatregelen

tekz_12272

Nieuwe fiscale COVID-19 steunmaatregelen

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag zes nieuwe fiscale steunmaatregelen aangekondigd.

De maatregelen zijn bedoeld om belastingplichtigen tegemoet te komen, die het moeilijk hebben als gevolg van de huidige COVID-19 problematiek. De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Kort samengevat gaat het om de volgende maatregelen.

Vennootschapsbelasting: fiscale coronareserve

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Deze coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019.

Inkomstenbelasting: versoepeling urencriterium zelfstandigenaftrek

Ondernemers die niet in de BV-vorm werkzaam zijn, maar bijvoorbeeld als eenmanszaak/ ZZP-er/ maatschap/ firma, hebben recht op de zelfstandigenaftrek, mits zij 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, zullen ook onder de versoepeling vallen.

Inkomstenbelasting: uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om het lenen bij de “eigen” BV door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Inkomstenbelasting: betaalpauze hypotheekverplichtingen

Banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit biedt de volgende versoepelingen:

  1. De aflossingsachterstand hoeft niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan – middels een nieuw annuïtair (rente- en aflossings-)schema- worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden).

  2. In plaats hiervan kan de belastingplichtige er voor kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook middels een afzonderlijke lening met een eigen annuïtair schema worden afbetaald. De looptijd hiervan is dan maximaal gelijk aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke hoofdsom.

Deze regeling zal gelden voor belastingplichtigen, die zich uiterlijk 30 juni 2020 hebben gemeld bij hun kredietverstrekker. De betaalpauze moet uiterlijk 1 juli 2020 ingaan.

Loonbelasting: verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Een directeur groot aandeelhouder dient van zijn “eigen” BV een zogenoemd gebruikelijk loon te bedingen. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf in 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Loonbelasting: tijdelijke verruiming werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De zogenoemde vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt in 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Hierdoor kunnen werkgevers die hier de ruimte voor hebben hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet komen.

Stel een vraag: 

22/139
tekz_12272

Nieuwe fiscale COVID-19 steunmaatregelen

Nieuwe fiscale COVID-19 steunmaatregelen
22/139