header

Nieuw onderzoek naar belasten spaargeld tegen werkelijk rendement

Tekz-header-nieuw-3

Nieuw onderzoek naar belasten spaargeld tegen werkelijk rendement

Staatssecretaris Snel van Financiën laat op korte termijn onderzoek doen of hij tegemoet kan komen aan belastingplichtigen met spaargeld in box 3. Het onderzoek komt er naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad over de box 3 heffing.

Onderzocht wordt of spaargeld tegen werkelijk rendement kan worden belast, of tegen een rendement dat daarbij in de buurt komt. De resultaten stuurt Snel met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer.

De Belastingdienst wijst het massaal bezwaar voor de jaren 2013 en 2014 af met een collectieve uitspraak. De Hoge Raad oordeelde dat in die jaren op stelselniveau het in het forfaitaire stelsel van box 3 voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van 4% niet meer haalbaar was zonder daar (veel) risico voor te hoeven nemen. De heffing vormt op stelselniveau een schending van het eigendomsrecht als het rendement lager is dan 1,2%. De Hoge Raad komt zelf niet met een oplossing en laat dit aan de wetgever over.

Vanaf 2017 is een nieuw stelsel ingevoerd en het arrest van de Hoge Raad is hierop niet van toepassing. Bezwaarschriften tegen aanslagen 2017 en 2018 maken onderdeel uit van aparte massaal bezwaarprocedures.

Naast het spaargeldonderzoek dat met Prinsjesdag wordt gepresenteerd, wordt een vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement uitgewerkt. Dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: TaxLive, 8 juli 2019

Stel een vraag: 

66/162
Tekz-header-nieuw-3

Nieuw onderzoek naar belasten spaargeld tegen werkelijk rendement

Nieuw onderzoek naar belasten spaargeld tegen werkelijk rendement
66/162