header

Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’

TEKZ

Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’

Er zijn werknemers die een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij u hebben ingeleverd omdat zij denken dat zij in het kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé gaan rijden. In dat geval past u geen bijtelling toe. Echter, als uw werknemer met de auto van de zaak in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, moet hij zijn ‘Verklaring geen privégebruik auto’ intrekken. Wat zijn de gevolgen voor u en uw werknemer?

Als een werknemer met een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Hij moet de verklaring intrekken en moet hiervoor het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’ gebruiken. Uw werknemer kan dit formulier online invullen en versturen. Niet alleen de Belastingdienst moet door uw werknemer worden ingelicht, ook moet uw werknemer zo snel mogelijk u, als de werkgever, informeren.

Brieven van de Belastingdienst
Normaal gesproken ontvangt de werknemer binnen 2 weken na ontvangst van het formulier een brief van de Belastingdienst.

Ook u als werkgever ontvangt na intrekking van de verklaring een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat de informatie u nodig hebt voor de aangifte loonheffingen.

Bijtelling
Als de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ heeft ingetrokken, geldt de bijtelling voor alle tijdvakken in het kalenderjaar waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Dus ook voor de maanden waarin hij de verklaring had.

Vanaf het moment dat u op de hoogte bent van de intrekking van de verklaring moet u de bijtelling toepassen. Dit hoeft u niet met terugwerkende kracht te doen. Vanaf het moment dat u op de hoogte bent van de intrekking, telt u het voordeel van het privégebruik bij het loon en gebruikt hiervoor de bijtellingspercentages die op dat moment gelden.

Naheffingsaanslag werknemer
Voor de maanden waarin u de ter beschikking gestelde auto niet hebt bijgeteld, zal de werknemer van de Belastingdienst een naheffingsaanslag ontvangen voor:

  • loonbelasting/premie volksverzekeringen;
  • premies werknemersverzekeringen;
  • bijdrage Zorgverzekeringswet;
  • eventuele belastingrente.

Aandachtspunt
Als voor de werkgever duidelijk had moeten zijn de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ onterecht heeft aangevraagd, dan mag geen rekening houden met de verklaring en moet de bijtelling worden toegepast voor alle maanden waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het de werkgever duidelijk moet zijn dat de werknemer met de auto op vakantie is geweest in het buitenland en aldaar parkeer- of verkeersboetes heeft opgelopen.

Stel een vraag: 

21/156
TEKZ

Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’

Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’
21/156