header

Inflexibiliteit van een open CV-structuur

tekz-de-holdingstructuur_2-2

Inflexibiliteit van een open CV-structuur

Voor het anonimiseren van het vermogen in de B.V.-structuur hebben veel directeuren groot-aandeelhouder (DGA’s) in het verleden een open CV-structuur opgezet. Een dergelijke structuur bemoeilijkt echter een bedrijfsoverdracht tijdens leven.

Een steeds vaker toegepaste wijze om vermogen uit de publiciteit te houden, is het opzetten van een structuur met een open commanditaire vennootschap (open CV). Het voordeel van een open CV is dat deze geen jaarstukken hoeft te publiceren. De DGA hoeft de omvang en samenstelling van ‘zijn’ vermogen dus niet openbaar te maken. 

Afsplitsen beleggingsvermogen

Om optimaal gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling kiest een DGA er vaak voor om alleen het ondernemingsvermogen te schenken. Het beleggingsvermogen blijft dan achter bij de DGA. De schenking van beleggingsvermogen leidt immers tot directe heffing van inkomstenbelasting en schenkbelasting (behoudens de 5% beleggingsmarge). Bovendien is het meestal ook onwenselijk dat het beleggingsvermogen overgaat. Voor de DGA dient dit veelal als pensioenpot en ‘appeltje voor de dorst’. In bedrijfsopvolgingstrajecten is het dan ook zeer gebruikelijk dat de overdrager zijn onderneming herstructureert voorafgaande aan de schenking.

Problemen met juridische splitsing bij open CV

Een optimale bedrijfsopvolgingsstructuur kan de DGA doorgaans eenvoudig bereiken door een juridische splitsing. De holding kan het beleggingsvermogen bijvoorbeeld afsplitsen naar een nieuwe vennootschap. Om gebruik te kunnen maken van de fiscale splitsingsfaciliteiten moet sprake zijn van een overgang onder algemene titel in het kader van een splitsing van een rechtspersoon. Fiscale regelgeving sluit aan bij de civielrechtelijke regelgeving voor juridische splitsingen. Een open commanditaire vennootschap (open CV) is echter geen rechtspersoon. Hierdoor kan de overdrager de open CV niet juridisch splitsen, waardoor hij de fiscale splitsingsfaciliteiten niet kan toepassen.

Bron: Taxence, 11 november 2019

Stel een vraag: 

17/124
tekz-de-holdingstructuur_2-2

Inflexibiliteit van een open CV-structuur

Inflexibiliteit van een open CV-structuur
17/124