header

Fiscaliteit en de Corona-crisis

Tekz-logo-638x259

Fiscaliteit en de Corona-crisis

Deze week beginnen de gevolgen van de Corona-uitbraak zich breed te manifesteren binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Annuleringen, verdampende omzetten en uit voorzorg thuis blijvend personeel doen een aanslag op de reserves. Onderstaand een aantal aandachtspunten om u te helpen deze periode door te komen.

Uitstel van betaling loon- en omzetbelasting

Het is mogelijk uitstel te krijgen voor de betaling van loon- en omzetbelasting. Dit verzoek moet schriftelijk worden gedaan, en zal achteraf worden getoetst. Met andere woorden: er zal achteraf wel aangetoond moeten worden dat daadwerkelijk te weinig geld beschikbaar was om de belasting te betalen. Indien achteraf blijkt dat ten onrechte uitstel is aangevraagd, zal de belastingdienst de boete wegens te laat betalen niet kwijtschelden. Voordat u een verzoek om uitstel van betaling indient is het dan ook van belang dat u een overzicht maakt van uw beschikbare liquiditeit, de nog te verwachten ontvangsten in de komende periode en de te verwachten uitgaven. Uiteraard assisteren wij u graag bij het indienen van een verzoek.

Voorlopige aanslagen vennootschaps- en inkomstenbelasting

Veel ondernemers zullen recentelijk de voorlopige aanslag voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting hebben betaald. Het is echter reëel te verwachten dat op basis van de huidige vooruitzichten voor velen het te behalen resultaat over 2020 een forse knauw krijgt. Wij adviseren dan ook nog een kritisch naar de voorlopige aanslag te kijken en die indien nodig neerwaarts te laten bijstellen. Zo beperkt u de betalingen in de komende maanden of, indien u de aanslag al in zijn geheel betaald heeft, ontvangt een bedrag terug van de belastingdienst waarmee u uw liquiditeitspositie kunt versterken. Ook daarbij assisteren wij u graag.

Arbeidstijdverkorting

Indien uw personeel door de maatregelen rondom het Corona-virus zonder werk komt te zitten, is het mogelijk Deeltijd WW aan te vragen. Dat kan indien sprake is van een werkvermindering van ten minste 20% gedurende ten minste 2 weken. Indien het ministerie toestemming geeft voor de werktijdvermindering zult u het personeel gewoon door moeten betalen, maar kunt u bij het UWV voor de niet gewerkte uren een vergoeding op basis van de WW-regels ontvangen. Deze regeling geldt voor medewerkers waarvoor u een loondoorbetalingsverplichting heeft (dus niet voor bijvoorbeeld oproepkrachten). Een aanvraag kunt u het best coördineren met degene die verantwoordelijk is voor uw salarisadministratie. Uiteraard kunnen wij ook daarbij assisteren.

Verruimde borgstellingsregeling

Het kabinet heeft besloten de verruiming van de borgstellingsregeling MKB al met ingang van maandag 16 maart te laten ingaan. Deze regeling voorziet in een staatsgarantie voor financieringen van MKB-ondernemers. De verruiming houdt in dat 75% in plaats van 50% van het krediet in aanmerking komt voor de Borgstellingsregeling. De overheid garandeert dan 90% van dat bedrag. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Aanvraag van deze borgstellingsfaciliteit loopt via uw financier.

Bereikbaarheid TEKZ Belastingadviseurs

Uiteraard houden wij ons als TEKZ Belastingadviseurs ook aan de instructies van het RIVM. Diverse van onze collega’s zullen dan ook (deels) thuis werken. Via de mail en het mobiele nummer blijven zij voor u bereikbaar.

Stel een vraag: 

10/123
Tekz-logo-638x259

Fiscaliteit en de Corona-crisis

Fiscaliteit en de Corona-crisis
10/123