header

Fiscaal armageddon particuliere vastgoedbelegger nabij?

Tekz-header-nieuw-1

Fiscaal armageddon particuliere vastgoedbelegger nabij?

Beleggers in vastgoed worden inmiddels vanuit zowel de politiek als delen van de samenleving gezien als belangrijkste veroorzaker voor de woningnood onder starters. Immers, vastgoedbeleggers zijn volgens hen de enige oorzaak van het feit dat het voor starters op de woningmarkt onmogelijk is om nog een betaalbare woning te kunnen kopen of te huren. Om deze situatie te herstellen neigt de politiek dan ook naar ingrijpen via het daarvoor geëigende middel: belastingheffing!

Tot voor kort konden particuliere vastgoedbeleggers profiteren van de uiterst vriendelijke Box III heffing van per saldo 1,2%. Inmiddels is het tarief al fors opgetrokken naar per saldo maximaal 1,68%. En volgens de voorgestelde plannen wordt het er in de toekomst voor vastgoedbeleggers in Box III niet plezieriger op; zo wordt het financieren van vastgoedbeleggingen veel minder aantrekkelijk gemaakt en neemt de vermogensrendementsheffing voor (vastgoed)beleggers als gevolg van tariefdifferentiatie toe. Maar de spreekwoordelijke ‘gifbeker’ is voor de vastgoedbelegger nog niet leeg!

Op 15 oktober 2019 hebben de heren Asscher en Nijboer (PvdA) kamervragen gesteld aan minister Ollongren[1] over ‘beleggers die onmogelijk maken voor starters om een huis te kopen[2]’. Als antwoord op deze kamervragen heeft minister Ollongren o.a. aangegeven dat thans wordt onderzocht of beleggers in vastgoed in de toekomst:

  • een hoger overdrachtsbelastingtarief moeten gaan betalen;
  • moeten worden getroffen door een andere wijze van het belasten van (werkelijke) huurinkomsten (lees: hogere belastingheffing);
  • voortaan in hun handelen beperkt dienen worden door het opleggen van een ‘zelfbewoningsplicht’.

Kortom, het wordt er niet leuker op. Temeer ook omdat het volgens de huidige regelgeving niet mogelijk is om bijvoorbeeld vastgoedbeleggingen vanuit Box III bij nader inzien in te brengen in een B.V.; de heffing van overdrachtsbelasting kan hierbij al snel een beperkende factor zijn. Wellicht kan de politiek in dit verband eens nadenken over een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting voor dergelijke ‘inkeerders’?

Overigens, waar de politiek zich eigenlijk druk over moet maken is de reden waarom er zoveel vastgoedbeleggers op de markt zijn. Iets met 0% rendement op spaargeld wellicht?

Wanneer u als vastgoedbelegger wilt weten of u klaar bent voor dit fiscale armageddon, neem dan contact met ons op om uw situatie door te spreken!

[1] Teruggetreden als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties per 1 november 2019.
[2] Kenmerk 2019Z15242 en 2019-0000442149

 

Stel een vraag: 

15/123
Tekz-header-nieuw-1

Fiscaal armageddon particuliere vastgoedbelegger nabij?

Fiscaal armageddon particuliere vastgoedbelegger nabij?
15/123