header

Eigen woning gedeeltelijk verhuurd: box 1, box 3 of helemaal niets?

verhuur huis

Eigen woning gedeeltelijk verhuurd: box 1, box 3 of helemaal niets?

Het is vakantietijd. U besluit een gedeelte van uw eigen woning te verhuren, bijvoorbeeld aan toeristen. Hoe pakt dat nu uit voor de inkomstenbelasting?

Om te beginnen bestaat er een regeling voor mensen die hun eigen woning tijdelijk verhuren. Denk bijvoorbeeld aan afwezigheid vanwege vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland. Er moet dan voor het gehele jaar het volledige eigenwoningforfait worden aangegeven (dus ook gedurende de periode dat de woning verhuurd was). Alle hypotheekrente is aftrekbaar en de huurinkomsten moeten voor 70% worden aangegeven. Kosten welke rechtstreeks met de verhuur samenhangen mogen in aftrek worden gebracht.

Die regeling geldt als er een gehele woning wordt verhuurd, maar hoe zit het als u een gedeelte van uw woning verhuurt?

In onze vorige nieuwsbrief was een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam aan de orde. Daar ging het om de verhuur van een tuinhuis.

Het Hof was van mening dat, als gevolg van de verhuur, het tuinhuis de belastingplichtige slechts tijdelijk ter beschikking stond. Het tuinhuis viel daardoor niet onder de eigenwoningregeling. De ‘70% regeling’ was daarom ook niet van toepassing. Het tuinhuis moest wel in box 3 worden aangegeven.

Rechtbank Noord-Holland kwam, nog recenter, tot een voor belastingplichtige gunstigere uitspraak bij iemand die een gedeelte van zijn eigen woning verhuurde:

  • de eerder vermelde ‘70% regeling’ was niet van toepassing (overigens op basis van een andere redenering dan Hof Amsterdam), maar bovendien:
  • hoefde het betreffende gedeelte van de woning ook niet in box 3 te worden aangegeven!

Wij verwachten, dat de Belastingdienst hoger beroep zal instellen tegen deze uitspraak. Het laatste woord is hier dan nog niet over gesproken.

Stel een vraag: 

24/123
verhuur huis

Eigen woning gedeeltelijk verhuurd: box 1, box 3 of helemaal niets?

Eigen woning gedeeltelijk verhuurd: box 1, box 3 of helemaal niets?
24/123