header

Eerste Kamer neemt Wet uitfasering PEB aan

pensioen in eigen beheer 2

Eerste Kamer neemt Wet uitfasering PEB aan

Vanmiddag nam de Eerste Kamer met algemene stemmen de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) en overige fiscale pensioenmaatregelen aan. Ook de later ingediende novelle werd aangenomen. Naar alle waarschijnlijkheid treedt de wet op 1 april 2017 in werking.

Nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, staat vast dat meer dan 100.000 dga's actie moeten ondernemen. Welke keuze maakt de dga: afkopen, omzetten of premievrij voortzetten? De positie van de partner verdient bijzondere aandacht. De advisering hierover is een complexe zaak. Om u tijd te besparen bij de advisering en uitvoering van de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer, leggen de fiscalisten van Licent Academy vandaag de laatste hand aan de Toolkit afwikkeling dga-pensioen.

Bron: Taxence, 7 maart 2017

Stel een vraag: 

147/162
pensioen in eigen beheer 2

Eerste Kamer neemt Wet uitfasering PEB aan

Eerste Kamer neemt Wet uitfasering PEB aan
147/162