header

Een vette keuken een mager testament en vice versa - deel 2

Tekz-logo-638x259_13786 (1) (003)-1

Een vette keuken een mager testament en vice versa - deel 2

In de voorgaande editie bespraken wij het belang van een testament. Dat belang is niet alleen om de nabestaanden verzorgd achter te laten maar een testament is ook een financieel/fiscaal plan instrument en biedt fiscale optimalisatie mits het regelmatig wordt aangepast aan wetswijzigingen en rechtspraak. Tijdens leven kunt u al plannen en eventueel door middel van de juridische vormgeving van uw relatie (huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract) en schenkingen sturen waaruit uw nalatenschap zal bestaan. Onderstaand het vervolg op de eerste editie waarin wij bespreken wat naast de eerder besproken zaken nog meer met een testament kan worden geregeld.

Wat nog meer kan met een testament

Mocht uw “keuken niet zo vet” zijn, een  “mager” testament is niet aan te bevelen. Zowel voor de grotere als de kleinere vermogens is een testament aan te bevelen. Onderstaand enkele onderwerpen welke u ook bij testament kunt regelen.

Uitsluitingsclausule
In een testament kunt u een uitsluitingsclausule opnemen. Met deze clausule regelt u dat bij een scheiding van uw kind uw nalatenschap niet bij de ex-partner van uw kind terecht komt. Door recente wetswijzigingen kan echter tegenwoordig ook een insluitingsclausule van belang zijn.

Voogdij
Voor minderjarige kinderen kunt u een voogd benoemen in uw testament die uw kind/kinderen verzorgt en opvoedt wanneer beide ouders zijn overleden en overigens ook het vermogen dat u nalaat kan beheren voor de kinderen.
Een voogdijbenoeming kan daarnaast online worden vastgelegd.

Erfdelen en (inbreng van) schenkingen
Met een testament kunt u de erfdelen van de erfgenamen bepalen zoals u wilt en al dan niet afwijken van de verdeling zoals die in de wet is opgenomen voor echtgenoten en kinderen. Ook kunt u bepalen dat een kind een eerdere (grote) schenking dient te verrekenen met diens erfdeel zodat de andere kinderen niet worden benadeeld.
Overigens is het voor de grotere vermogens zaak om juist tijdens leven al te beginnen met een vermogensoverheveling naar de volgende generatie, de zogeheten estate planning.

Personen onterven
Het is mogelijk om personen – die op grond van de wet uw erfgenaam zouden zijn – te onterven in uw testament. Dat geldt ook voor kinderen. Kinderen kunnen echter een beroep doen op hun minimum wettelijk erfdeel, de zogenoemde legitieme portie. Hiermee worden zij echter geen erfgenaam maar kunnen zij recht krijgen op een bedrag in geld. De opeisbaarheid van dit bedrag kan onder voorwaarden worden uitgesteld in uw testament. Onterven brengt overigens veelal psychisch leed toe aan de onterfde.

Periodiek onderhoud
Het is raadzaam om eens in de vijf jaar na te gaan of het nodig is om uw testament te actualiseren. Bijvoorbeeld omdat er in de tussentijd iets in uw persoonlijk leven veranderd kan zijn. Denk aan een huwelijk, geboorte van een kind of kleinkind, of het opzetten van een eigen bedrijf, overlijden van een naaste, kopen van een huis. Belangrijke wetswijzigingen kunnen ook reden zijn tot actualiseren.

Verdeling
Het slot van de afwikkeling van een nalatenschap is de verdeling. Erfgenamen moeten in beginsel samen verdelen tenzij er sprake is van een verdeling op grond van de wet of een in een testament vastgelegde verdeling. Het is mogelijk de executeur ook te benoemen tot afwikkelingsbewindvoerder. Deze executeur/afwikkelingsbewindvoerder kan de nalatenschap dan verdelen op de wijze zoals aangegeven in het testament dan wel naar eigen inzicht. Een gewone executeur mag niet verdelen.

Persoonlijke noot
Een testament is “goed” als het aansluit op de actualiteit en er weinig ruimte is voor interpretatie. Als u inschat dat er onenigheid kan ontstaan tussen de erven/kinderen, licht de bepalingen dan toe in een considerans en omschrijf uw motivatie in het testament. Als de situatie het toelaat, bespreek de inhoud van het testament dan bij leven.

Bovenstaande situaties zijn slechts enkele zaken die geregeld kunnen worden bij testament. Wilt u advies bij het opstellen van een “goed” testament, dan adviseren wij u daar graag bij.

 

Stel een vraag: 

Er zijn geen resultaten gevonden.