header

Een vette keuken een mager testament en vice versa - deel 1

Tekz-logo-638x259_13786 (1) (003)

Een vette keuken een mager testament en vice versa - deel 1

“Testament? Ach, die heb ik niet nodig want dat zoeken ze dan maar uit” of “Ja hoor, heb ik al eens gemaakt!”. Of het testament er nu al is of niet, een testament kan de familie binden en biedt fiscale optimalisatie, maar heeft wel periodiek onderhoud nodig. Misschien hebt u wel een testament van vóór 2010 met een “aardige truc zoals een turbo-variant” aldus de notaris toentertijd. Deze truc heeft onder de huidige wetgeving echter een fiscaal nadelige uitwerking.

Wie tijdens leven een “vette keuken” had, laat misschien niet zo veel na. Mocht uw “keuken niet zo vet” zijn dan laat u wellicht enig vermogen na. Daarom is een testament aan te bevelen en het waarom leggen wij u onderstaand uit. Het is geen favoriet onderwerp om over na te denken, maar een testament wordt niet alleen gemaakt om de partner en/of kinderen verzorgd achter te laten, maar juist ook om fiscale planningsmogelijkheden te benutten. In het testament legt u vast wat u wilt dat er met uw vermogen en onderneming gebeurt als u er niet meer bent. Tijdens leven kunt u al plannen en eventueel met schenkingen sturen waaruit uw nalatenschap zal bestaan.

Geen notarieel testament
Dan geldt het wettelijk erfrecht. Dit past eigenlijk niet bij de huidige samenleving; enkele voorbeelden volgen onderstaand.

  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan erft uw partner op grond van de wet alles.

  • Bent u getrouwd en hebt u samen kinderen dan erven uw partner en kinderen in gelijke delen. De kinderen moeten wachten op hun erfdeel totdat de laatste ouder is overleden.

  • Wanneer u samenwoont zonder notarieel samenlevingscontract erven uw kinderen, zonder dat een erfdeel toekomt aan uw partner.

  • Hebt u geen partner en kinderen dan erven uw familieleden zoals ouders, broers en zussen, maar ook uw halfbroers en halfzussen als uw ouders - na een scheiding - zijn hertrouwd of eerder getrouwd zijn geweest. Het kan om fiscale redenen gunstiger zijn om neefjes en nichtjes te laten erven.

  • Bent u hertrouwd en hebt u kinderen uit een vorig huwelijk dan erven de huidige echtgenoot en uw eigen kinderen. Uw kinderen moeten voor uitkering van hun erfdeel wachten tot na overlijden van de stiefouder. Stel dat uw partner gaat hertrouwen na uw overlijden dan kan uw erfenis naar de kinderen van die nieuwe partner gaan. Het is dan ongewis of uw kinderen nog iets ontvangen van uw erfenis.

  • U heeft geen partner na echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. In uw testament is mogelijk uw ex-partner als erfgenaam genoemd. Mogelijk wilt u iemand anders benoemen die uw erfenis gaat afwikkelen (executeur). Het benoemen van een executeur kan ook een reden zijn voor het opstellen van een testament.

Bespaar erfbelasting met een testament
Met een flexibel testament kunt u er voor zorgen dat u bij overlijden keuzes hebt om de nalatenschap (fiscaal) zo gunstig mogelijk te verdelen en zodoende belasting te besparen of de te betalen belasting uit te stellen. Een opstelling van uw vermogen en een gesprek over uw persoonlijke wensen en de familiebanden is van belang bij advisering voor het maken van een optimaal testament.

Hoeveel erfbelasting uw erfgenamen betalen verschilt per erfgenaam en is afhankelijk van wat de nalatenschap omvat, hoe groot de verkrijgingen zijn en in hoeverre vrijstellingen en de laagste tariefschijf wordt benut.

Echtgenoten* hebben een hoge vrijstelling (tarief 2021: € 671.910). Voor kinderen, overige familie, vrienden en goede doelen gelden andere bedragen. Als uw onderneming of de aandelen van uw B.V. tot uw vermogen behoort, kunt u mogelijk de bedrijfsopvolgingsvrijstelling benutten. Deze vrijstelling en de zogenoemde doorschuiffaciliteit kunnen de totale belastingdruk op uw nalatenschap fors verlagen. Het is van belang om deze vrijstellingen te benutten in een testament want zonder testament, geen optimalisatie.

Volgende keer meer
Er valt veel te schrijven over testamenten en daarom komt op dit onderwerp een vervolgeditie. Binnenkort bespreken wij wat nog meer aan persoonlijke zaken geregeld kan worden in een testament. Denk aan echtscheiding van uw kinderen, onterven maar ook juist het goedhouden van gevoelige familiebanden door van uw testament een persoonlijks stuk te maken in plaats van een afstandelijk, formeel en niet te begrijpen document.

Wilt u advies bij het opstellen van uw testament, dan adviseren wij u daar graag bij.

Stel een vraag: 

17/162
Tekz-logo-638x259_13786 (1) (003)

Een vette keuken een mager testament en vice versa - deel 1

Een vette keuken een mager testament en vice versa - deel 1
17/162