header

De holdingstructuur

tekz-de-holdingstructuur_2-1

De holdingstructuur

Kent u de uitdrukking: één B.V. is geen B.V.?

Hiermee bedoelt men dan, dat het zinvol kan zijn om ondernemingsactiviteiten over meerdere B.V.’s te verdelen, veelal met het oog op:

  • beperking van risico’s: overtollige liquiditeiten of waardevolle activa (zoals een bedrijfspand of intellectuele eigendom) kunnen vaak ‘veiliger’ in een holding worden ondergebracht dan in een werk-B.V.;
  • uitstel van belastingheffing: verkoop van de aandelen van de werk-B.V. kan door de holding doorgaans zonder heffing van (vennootschaps-) belasting plaats vinden;
  • organisatorische redenen: bijvoorbeeld voor elk filiaal of business unit een aparte vennootschap.

Voorbeeld 1:

De heer A heeft alle aandelen van Garagebedrijf A B.V. 

Hij wenst hier een holdingstructuur van te maken.

Klik hier voor de uitwerking van de structuur.

Voorbeeld 2:

B en C hebben via een gemeenschappelijke holding alle aandelen van BC ICT B.V.

Ze geven echter de voorkeur aan een persoonlijke holdingstructuur.

Klik hier voor de uitwerking van de structuur.

Voorbeeld 3:

D, E en F hebben samen DEF Vastgoedexploitatie B.V.

Vanwege verschillen van inzicht wensen ze ieder met 1/3 van de panden alleen verder te gaan in aparte B.V.’s.

Klik hier voor de uitwerking van de structuur.

Fiscale risico’s en mogelijkheden: 

Het tot stand brengen van de gewenste structuur kan onder andere leiden tot heffing van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en/of overdrachtsbelasting. Omdat er hierbij vaak een onderneming of waardevolle onderdelen daarvan worden overgedragen, gaat het hierbij al snel om forse bedragen.

Belastingheffing kan echter vaak worden voorkomen door gebruik te maken van verschillende juridische varianten, waarvoor de fiscale wetgever een speciale regeling heeft ontworpen teneinde belastingheffing bij dit soort reorganisaties te voorkomen.

Voor de liefhebber van het fiscale jargon: wij maken hierbij bijvoorbeeld gebruik van:

  • Aandelenfusie;
  • Bedrijfsfusie;
  • Fiscale eenheid;
  • Juridische splitsing;
  • Juridische fusie.

Indien u dat wenst, kunnen wij in een vrijblijvend gesprek beoordelen of een eventuele aanpassing van uw B.V.-structuur zinvol en mogelijk is.

Stel een vraag: 

17/106
tekz-de-holdingstructuur_2-1
Fiscaal nieuws

De holdingstructuur

De holdingstructuur
17/106