header

De 30%-regeling wordt per 2019 verkort van 8 naar 5 jaar

-56Bade Tekz 101116

De 30%-regeling wordt per 2019 verkort van 8 naar 5 jaar

Op 20 april 2018 heeft het kabinet bekend gemaakt dat het van plan is om de looptijd van de 30%-regeling (een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland), per 1 januari 2019 te verkorten van 8 naar 5 jaar. Een onaangenaam gevolg is dat deze wijziging ook van toepassing zal zijn op werknemers die nu al gebruikmaken van de 30%-regeling. Ook voor deze werknemers wordt de toekenningsduur per 1 januari 2019 beperkt tot 5 jaar.

Samenvattend:

  • Alle huidige werknemers met een 30%-regeling die deze 5 jaar geleden of langer hebben, zullen de 30%-regeling op 1 januari 2019 verliezen.
  • Werknemers die de 30%-regeling korter dan 5 jaar hebben verkregen, kunnen nog slechts maximaal 5 jaar van de 30%-regeling gebruikmaken.
  • Als gevolg van de verkorting van de toekenningsduur van de 30%-regeling, zal ook de periode waarin de keuze voor de partiële buitenlandse belastingplicht kan worden gemaakt worden teruggebracht van 8 naar 5 jaar.
  • Werknemers die in het buitenland zijn geworven en die geen gebruikmaken van de 30%-regeling, kunnen de zogenoemde extraterritoriale kosten ook nog maximaal 5 jaar vergoed krijgen.

In de brief van de staatssecretaris wordt niets vermeld over de positie van de werknemers die 10 jaar van de 30%-regeling kunnen gebruikmaken (toegekend vóór 2012). Het is echter onze stellige verwachting dat deze werknemers ook de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 zullen verliezen.

Het vorenstaande zal aanzienlijke gevolgen hebben voor werknemers met de 30%-regeling. Het is daarom voor organisaties van groot belang om te inventariseren welke werknemers per 1 januari 2019 geen gebruik meer kunnen maken van de 30-regeling. Ook arbeidsrechtelijk zal moeten worden getoetst wat de gevolgen zijn.

Bron: rijksoverheid.nl

 

Stel een vraag: 

62/124
-56Bade Tekz 101116

De 30%-regeling wordt per 2019 verkort van 8 naar 5 jaar

De 30%-regeling wordt per 2019 verkort van 8 naar 5 jaar
62/124