header

Compensatie woekerpolis belast

-18Bade Tekz 101116

Compensatie woekerpolis belast

Wordt een tegemoetkoming ontvangen vanwege een woekerpolis? Dan is deze belast als deze wordt ontvangen ter vervanging van gederfde of te derven periodieke uitkeringen.

Een man sloot in het verleden lijfrentepolissen af. Later bleken dit zogenoemde woekerpolissen te zijn. De verzekeringsmaatschappij had daarom in het kader van een collectieve regeling aan de man een compensatie verleend. De man vond dat deze compensatie onbelast was. In hoger beroep oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden dat de compensatie die de man had ontvangen, belast was. Hof Arnhem-Leeuwarden kwam op 21 februari jl. tot dit oordeel met een beroep op artikel 3.102, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. De compensatie kwalificeerde als een uitkering ter vervanging van periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Volgens het hof kwam geen betekenis toe aan het feit dat de tegemoetkoming zag op de kostencomponent die was verwerkt in de levensverzekering. De wetgever heeft namelijk noch bij de aftrek van lijfrentepremies, noch bij de lijfrente-uitkeringen een uitzondering gemaakt voor de kostencomponent. Het hof bevestigde de uitspraak van de rechtbank dat de ontvangen compensatie belast was.

Bron: Taxence, 3 maart 2017

Stel een vraag: 

149/162
-18Bade Tekz 101116

Compensatie woekerpolis belast

Compensatie woekerpolis belast
149/162