header

Btw-certificaat voor internetverkopen in Duitsland

BTW-1

Btw-certificaat voor internetverkopen in Duitsland

Het huidige stelsel voor de heffing van btw is fraudegevoelig. Al eerder hebben wij bericht over de “quick fixes” om het stelsel eenvoudiger te maken, alsmede over het definitieve stelsel dat carrouselfraude zou moeten bestrijden.

Eind 2018 heeft de Europese Commissie een nieuwe Richtlijn gepubliceerd om een andere bron van btw-fraude te bestrijden, namelijk de verkopen aan particulieren door niet-EU leveranciers via internetplatforms zoals Amazon en Zalando. De Richtlijn zal op 1 januari 2021 in werking treden.

De Richtlijn bepaalt dat bij een dergelijke verkoop sprake zal zijn van 2 leveringen, de leverancier aan het platform, respectievelijk het platform aan de particulier. De 1e levering is dan vrijgesteld van btw (de leverancier behoudt wel zijn recht op aftrek van voorbelasting!). De 2e levering is belast volgens de van toepassing zijnde btw-bepalingen. Het doel is simpel, de verplichting om de btw af te dragen komt bij de platforms te liggen en niet meer bij de achterliggende leverancier.

Een aantal lidstaten heeft besloten niet te wachten op bovengenoemde ingangsdatum. Engeland kent al enige tijd regels op grond waarvan het platform in bepaalde gevallen aansprakelijk kan worden gesteld voor ten onrechte niet afgedragen btw. Ook in Duitsland gelden vanaf 1 januari van dit jaar soortgelijke regels.

Een Nederlandse leverancier die bijvoorbeeld via Amazon.de verkoopt, kan vallen onder de Duitse btw, als de grens voor afstandsverkopen van € 100.000 is overschreden of wanneer de goederen worden verkocht vanuit een in Duitsland liggende voorraad. Als gevolg van de nieuwe regelgeving moet deze leverancier uiterlijk op 1 oktober a.s. een zogenoemd USt 1TJ certificaat aan Amazone.de overleggen, anders zal Amazon.de geen verkopen meer mogen verrichten. Dit certificaat kan worden aangevraagd bij de Duitse belastingdienst waar de leverancier onder valt. Voor het daarvoor te gebruiken aanvraagformulier, even googelen op USt 1TJ.

In het geval dat er geen Duitse btw hoeft te worden afgedragen (verkopen beneden de € 100.000-grens dan wel géén lokale voorraad), is er geen certificaat nodig, maar dit moet dan wel aan, in het voorbeeld, Amazone.de kenbaar worden gemaakt.

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.   

Stel een vraag: 

60/162
BTW-1

Btw-certificaat voor internetverkopen in Duitsland

Btw-certificaat voor internetverkopen in Duitsland
60/162